fredag 3 april 2020

Kvifor er norske soldatar i Mali?

Hercules C-130Hercules C-130. Det er fly av denne typen Norge allereie har i Mali.

På fransk oppmoding «vurderer» Forsvarsdepartementet å sende fleire soldatar til Mali.

I mai 2019 sende Noreg eit Herkules C-130J transportfly og 60 soldatar til teneste i Mali. Oppdraget skal etter planen vare til 2022. Sidan dette oppdraget er i regi av FN har det fått lite merksemd i Norge. Men det er liten grunn til å sluke intensjonen med hud og hår. Det er absolutt på sin plass å reise ein del prinsipielle spørsmål.

Les mer: Kvifor er norske soldatar i Mali?