onsdag 23 september 2020

Langtidsplan for eit meir krigersk forsvar

norwegian air force f35a

Ein langtidsplan for meir avskrekking og meir militarisering av sivilsamfunnet.

Fredag 17. april la regjeringa fram langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2021–2024. Medan Corona-pandemien krev ekstraordinære ofre frå folk flest, så sit pengane laust når det gjeld løyvingar til militære forhold.

Les mer: Langtidsplan for eit meir krigersk forsvar