27 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

KPML sier nei til smuler og pensjonsran og oppfordrer til å stemme nei til det elendige forhandlingsresultatet.

pengelens

Hovedbegrunnelsen for at hovedoppgjøret i privat sektor skulle være samordna, var at LO skulle samle musklene for å få gjennomslag for anstendig tjenestepensjon og avtalefestet pensjon (AFP).

Resultatet er gledelig for NHO, begredelig for arbeidsfolk.

LO krevde også økt kjøpekraft og slutt på at norske og utenlandske bedrifter vrir seg unna å utbetale reise, kost og losji for utstasjonerte arbeidere fra EØS-området. For å få til det siste, spesielt på Fellesforbundets tariffområde, ble samordninga kombinert med forbundsvise tilpasninger.

Etter forhandlinger på overtid, valgte LO å la være å bruke denne muskelmassen for å tvinge gjennom krav som i utgangspunktet var ytterst beskjedne. Resultatet er fullt gjennomslag for NHO på de fleste punkter.

Vi sier nei til smuler og pensjonsran!

  • Kravet om obligatorisk tjenestepensjon fra første krone er blankt avvist av NHO. LO fikk ikke gjennomslag for noe som helst.
  • Ei krone i generelt tillegg (tilsvarer et brød i uka etter skatt) betyr at de som ikke får noe ekstra gjennom forbundsvise tilpasninger eller lokale forhandlinger, går på enda et år med kraftig nedgang i reallønna.
  • Noen av de mange hullene som gjør at mange mister retten til AFP blir tetta, men det skjer først i 2019. Og vi kan måtte betale for det sjøl. Dette vil sannsynligvis bety kutt i ytelsene til AFP-pensjonistene fordi verken NHO eller staten er villige til å betale inn ei krone mer. Slitertillegget er bare omfordeling av smuler som tidligere er gitt.
  • Det eneste som kan kalles en delseier er at det blir vanskeligere for postkasseselskaper å vri seg unna allmenngjøring av reise, kost og losji (RKL). Men det er fortsatt uvisst om endringene i Fellesforbundets overenskomst er nok til å sikre RKL fullt ut, eller om EØS-organet ESA mener at også de nye formuleringene er i strid med utstasjoneringsdirektivet fra EU.
kpmlno logoUttalelse om tariffoppgjøret

Alt i alt er resultatet begredelig, spesielt fordi norsk økonomi generelt ikke lenger er i krise, heller ikke i oljesektoren. Eksportindustrien, som ifølge frontfagsmodellen skal være lønnsdannende, går så det griner. Fastlandsindustrien økte eksportinntektene med over 17 prosent fra januar 2017 til januar 2018. Den svake krona har gitt enorme ekstraprofitter, mens vi som skaper verdiene blir avspist med smuler.

Oppgjøret med Virke kommer trolig til å ende med omtrent samme resultat. Det samme vil gjelde for Spekter-området.

Det eneste som kan gjøre dette oppgjøret spiselig for arbeidsfolk, er hvis enkeltforbund evner å sprenge ramma på 2,8 prosent gjennom sine forhandlinger. Det skjer neppe på andre områder enn gjennom økning av garantilønna og av de aller laveste satsene i overenskomstene.

Det virkelig store slaget kan komme til å stå i offentlig sektor, hvor kampen særlig handler om den offentlige tjenestepensjonens framtid. Unio, LO, YS og Akademikerne har forhandlet fram en ny pensjonsavtale som raserer både offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP. Alt skal tilpasses den folkefiendtlige pensjonsreformen som går ut på at du skal jobbe til du dør – fordi du ikke har råd til å gå av med småpenger i pensjon.

Vi sier nei til smuler og pensjonsran!

KPML oppfordrer til å stemme nei ved uravstemninga i privat og offentlig sektor.

Kommunistisk plattform (marxist-leninistene) avholdt landsmøte i april. Landsmøtet diskuterte den politiske beretninga og vedtok konkrete planer for arbeidet i den kommende perioden. Dagbjørn Skipnes fortsetter som talsperson. Det ble også vedtatt uttalelser om tariffoppgjøret og krigspolitikken.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre