28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Dagbjørn Skipnes

– Det er arbeiderklassen i Ukraina, i Russland, men også i Europa og Norge som betaler prisen for krigen som pågår. Ukrainere og russere med blod, de europeiske arbeiderne med inflasjon, dyrtid, lønnskutt, sensur og innskrenking av rettigheter, sa Dagbjørn Skipnes i sin 1. mai-appell i Bergen. Skipnes er talsperson for Kommunistisk plattform (marxist-leninistene).

Gratulerer med dagen, kamerater. 

Krise, krig og dyrtid preger maidagen i år. I Europa, i Norge og i store deler av verden.

Kapitalismen av i dag, der store monopoler og finansgrupper kontrollerer verdens stater, er det Lenin kalte imperialisme. Vi er imot kapitalismen og for sosialisme, Derfor er vi også anti-imperialister. Imperialisme betyr stadig tilbakevendende kriser og kriger.

Imperialisme betyr stadig tilbakevendende kriser og kriger.

Fra Lenin definerte imperialismen som kapitalismen sin monopolistiske fase og fram til i dag har imperialismen ført til utallige kriger, inkludert to verdenskriger. Alle kjenner til krigene i Vietnam, Afghanistan, Jugoslavia, Irak, Libya, Jemen og Palestina. Flere kunne vært nevnt.

Nå pågår krigen i Ukraina. Russland viser seg fram som en aggressiv imperialistmakt som fører krig under lignende falske påskudd som USA og NATO har brukt i Kosovo, Libya osv. Imperialistmaktene går til krig med løgnaktige påskudd om at de skal «gjenreise demokrati», «sikre nasjonale minoriteter», «slå ned terrorisme» og hjelpe nasjoner til å «forsvare sin uavhengighet».

Det er løgn! Imperialistmaktene, enten det er USA, Russland, NATO, EU eller Kina er utelukkende opptatt av å utvide sine interessesfærer og markeder på rivalenes bekostning.

Russland har like lite som mål å sikre demokrati og nasjonale rettigheter for de russisktalende oblastene som USA og NATO har som mål å sikre Ukrainas uavhengighet og sjølråderett. NATOs og Norges støtte til Ukraina handler om å legge Ukraina inn under den vestlige imperialistblokken og svekke Russland maksimalt.

Antikommunisten Putin prøver kynisk å utnytte det russiske folkets følelser fra Sovjetunionen forsvarskrig for det sosialistiske fedrelandet. Det er falskneri. Putin står for storrussisk sjåvinisme, det stikk motsatte av nasjonenes fellesskap og prinsippene Lenin og Stalin sto for. Putins imperialistiske Russland viderefører den sjåvinistiske arven fra tsarens Russland.

Den norske regjeringa snakker om nasjonal suverenitet i Ukraina. Samtidig åpner de Norge på vidt gap for amerikanske baser.

Den norske regjeringa snakker om nasjonal suverenitet i Ukraina. Samtidig åpner de Norge på vidt gap for amerikanske baser. Det betyr at norsk suverenitet kastes over bord. At det er fullstendig i strid med Grunnloven, spiller ingen rolle.

«Nei til baseavtalen med USA» er en sentral parole i første mai-tog landet rundt. Sørg for at den seksjonen blir stor!

Krigen og den vanvittige opprustninga som nå pågår koster dyrt. På alle måter.

Opprustning betyr inflasjon og dyrtid ved at staten velter sine utgifter over på det arbeidende folket. Allerede ser vi de første virkningene. Energiprisene gikk til himmels allerede før krigen, strøm og bensin fortsetter himmelferden. Nå følger matprisene etter. Sanksjonspolitikken gjør alt enda verre. Lønningene holder ikke følge og pengene blir mindre verdt. På toppen av det hele setter de opp renta.

Det er bare kapitalen, særlig våpenindustrien, og imperialismen som tjener på krig.

Resten av befolkningen får lide for dette og arbeiderklassen er den største taperen. Det er arbeiderklassen i Ukraina, i Russland, men også i Europa og Norge som betaler prisen. Ukrainerne og russerne med blod, de europeiske arbeiderne med inflasjon, dyrtid, lønnskutt, sensur og innskrenking av rettigheter

Her ligger samtidig en løsning for varig fred! Dersom soldatene legger ned våpnene stanser krigen. Dersom transportarbeiderne  – slik som i Italia – slutter å frakte krigsmateriell, stanser krigen. En forenet arbeiderklasse i de krigførende landene kan gjennom internasjonal solidaritet og samhold stanse galskapen ved simpelthen å ikke gjøre det borgerskapet vil tvinge dem til.

Det trengs en folkefront mot krise, krig og fascisme. La oss begynne med at anti-imperialistene som er her kan samles om dette målet og la det runge gjennom Bergens gater i dag:

Nei til krig! Våpenhvile nå! Stans våpenstrømmen som forlenger krigen! Russland ut av Ukraina!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre