23 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

ML-gruppa Revolusjon støtter helhjertet opp om initiativet Kommunistisk Plattform.

Kommunistisk Plattform har som erklært mål å forene de marxist-leninistiske kreftene som fortsatt forsvarer det kommunistiske partiets nødvendighet, den demokratiske sentralismen og marxismens lære om væpna revolusjon og proletariatets diktatur. Målet er å gjenreise et marxist-leninistisk kommunistisk parti gjennom en kamp- og enhetsprosess.

Dette målet er fullt ut i samsvar med det som Revolusjon har kjempet for i en årrekke.

Sammen med krefter fra det snart nedlagte AKP, fra NKS og andre miljøer, stiller Revolusjon sine ressurser til disposisjon for dette tiltaket for å gjenreise og videreføre det kommunistiske alternativet i Norge. Vi vil gjøre vårt til at enhetsprosessen gir positive resultater på kortest mulig sikt.

Kommunistisk Plattform er basert på enstemmige vedtak i samordningsorganet, der også kamerater fra Revolusjon deltar. Vedtak fattet av et enstemmig samordningsorgan er forpliktende for medlemmer av ML-gruppa Revolusjon.

Denne beslutninga har umiddelbar virkning.

Oslo, 9. mars 2007

ML-gruppa Revolusjon
Arbeidsutvalget

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre