19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kpml-logoKommunistisk plattform – marxist-leninistene gjennomførte sitt landsmøte ved påsketider. Landsmøtet foretok en grundig analyse av den politiske situasjonen, stilte oppgaver for den kommende perioden og vedtok flere resolusjoner.

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform (m-l) april 2017

EØS-motstanden vokser dag for dag i fagbevegelsen. Stadig flere LO-forbund krever at avtalen blir sagt opp eller reforhandlet. Grunnen er åpenbar: Etter 25 år har det blitt overtydelig at EØS-avtalen er kapitalens rambukk mot arbeidsfolk og faglige rettigheter. Sammen med en rekke direktiver og forordninger er etablerings- og konkurranseretten i EØS en garanti for sosial dumping og fagforeningsknusing.

EØS er en avtale som struper den kollektive forhandlingsretten. Avtalens voktere (ESA og EFTA-domstolen) instruerer norske domstoler om at EØS-retten har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjoner. I Holshipsaken mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Bedriftsforbundet/NHO erklærte Høyesterett tariffbestemmelser for å være ulovlige, med bakgrunn i EØS-retten.

På den forestående kongressen i mai vil LO-ledelsen igjen forsvare EØS-avtalen, antakelig med noen uforpliktende forbehold. Taktikken blir å rette alt fokus på å bli kvitt H/FrP-regjeringa og beskylde EØS-motstanderne for å «avspore» valgkampen, en valgkamp hvor Arbeiderpartiet setter alt inn på å gi inntrykk av at de skal ordne opp ved å bruke det mer og mer fiktive «handlingsrommet» i EØS. Det veit vi av erfaring er bløff.

Ap vil forlange EØS-avtalen som styringsgrunnlag for ei ny regjering. Partiene som Ap vil støtte seg på; Sp, SV og Rødt, sier alle at de er imot EØS-avtalen. Men ingen av dem stiller EØS-ultimatum – de krever ikke en gang en utredning av alternativer som betingelse for å støtte ei ny Ap-regjering.

På forrige LO-kongress i 2013 ble det enstemmig vedtatt at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må ha forrang foran EU-regler.  Alle disse forutsetningene er uomtvistelig brutt i og med høyesterettsdommen mot NTF i desember 2016. I tida mellom de to kongressene har LOs ledelse ikke lagt to pinner i kors for å forsvare og håndheve kongressvedtaket. Den har derimot etter evne sabotert havnearbeidernes tre år lange kamp. Etter det endelige tapet i høyesterett har ikke LO-toppen annet å si enn at EFTA-domstolen og høyesterett har «misforstått», at dommen neppe får særlig betydning for andre overenskomster og at det etter Brexit  gjelder å «sitte stille i båten» for ikke å velte EØS-avtalen!

LO-ledelsen må stilles til ansvar for en handlingslammelse som vanskelig kan kalles annet enn klasseforræderi. Opposisjonen i LO må denne gangen ikke nøye seg med vedtak som ikke forplikter. Kravet er: Ut av EØS!

Flere uttalelser

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre