21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kathrine kleveland2 nteu

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland mener Fellesforbundets landsmøte viser at EØS-debatten vil bli stadig viktigere fram mot Stortingsvalget 2021.

Landsmøtet til Fellesforbundet avviste et tydelig krav om utmelding av EØS, men vedtok å utrede alternativer. Samtidig vedtok landsmøtet et benkeforslag om at Norge ikke skal være tilsluttet energibyrået ACER – et krav som er uforenlig med EØS-avtalen.

– Nei til EU er fornøyde med at Fellesforbundet samlet vil utrede EØS-alternativer. EØS var en hovedsak på landsmøtet og i media. Det er også et sterkt signal at over to hundre delegater ønsket at EØS-utredningen skulle ha et klart mål om å si opp EØS-avtalen.

– Debatten på landsmøtet fikk tydelig fram konsekvensene av 25 år med EØS-avtalen. Forholdene i arbeidslivet har forverret seg ytterligere på de fire årene siden Fellesforbundet sist behandlet EØS-spørsmålet på landsmøtet i 2015, sier Kleveland.

– Debatten om EØS må uansett tas. Virkningene av EØS-avtalen på det norske arbeidslivet er for ødeleggende, slik vi har fått mange eksempler på i Fellesforbundets landsmøte disse dagene.
«Vi merker oss også at Fellesforbundet vedtok at Norge ikke skal være tilsluttet ACER»
– Vi merker oss også at Fellesforbundet vedtok at Norge ikke skal være tilsluttet ACER. Det må forstås som at de vil at Norge trekker seg fra EUs energibyrå. Spørsmålet er hvordan skal det gjøres som EØS-medlem? Det er ikke forenlig, sier Kleveland.

Utredning  av alternativ til EØS-avtalen – ikke ut av EØS.

Hadde EØS-motstanderne vunnet ville det trolig betydd ut av EØS på LO-kongressen i 2021 og et stort press på et nytt flertall ved stortingsvalget. Slik gikk det ikke, men EØS-tilhengerne må nå virkelig finne og utfordre handlingsrommet om de vil unngå at EØS-motstanderne får flertall. Første test er landsmøtets klare vedtak om å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i bransjer/regioner og et glassklart vedtak om å reversere ACER.vedtaket og stanse utenlandskabler.
300 mot 218 stemmer

Med 300 mot 218 stemmer vedtok landsmøtet i Fellesforbundet å støtte flertallet i redaksjonskomiteens innstilling om å kreve en offentlig utredning, en NOU, om alternativ til EØS-avtalen. Mindretallet ville også ha utredning men med sikte på å tre ut av EØS-avtalen. 42 prosent av delegatene stemte for det som nestleder i Fellesforbundet karakteriserte som et klart Ut av EØS-vedtak.

For å få sitt flertall har både Fellesforbundets ledelse og APs leder gått langt for å love både å utnytte og tøye handlingsrommet i EØS-avtalen. Støre lovte en storopprydning i arbeidslivet. Landsmøtet vedtok enstemmig å avvikle bemanningsbransjen og strakstiltak i enkelte bransjer/regioner. Redaksjonskomiteens enstemmige innstilling sier også at den dagen ACER kan pålegge nye utenlandskabler, den dagen skal Norge ut av ACER-samarbeidet. Og den planlagte Skottlandskabelen NorthConnect skal stanses.

Det var likevel på ACER ledelsen led nederlag. Med 265 mot 253 stemmer fikk Stig Hansen fra Østfold vedtatt et klart nei til ACER-vedtak:  Stortingets ACER-vedtak må reverseres, alle utenlandskabler stansen, og Fellesforbundet må støtte et faglig initiativ til å utrede om ACER-vedtaket, uten bruk av ¾ flertall, er i strid med grunnloven. Med 268 mot 247 stemmer fikk Boye Ullmann i tillegg vedtatt forslag som advarer mot ESAs syn på at utgåtte vannkraftkonsesjoner skal behandles etter EUs tjenestedirektiv. Fellesforbundet vil protestere mot at ESA skal kunne presse Norge for å privatisere norsk vannkraft.

Fellesforbundets vedtak legger også til grunn at EUs nye utsendingsdirektiv ikke vil ødelegge for at reise, kost og losji (RKL) fortsatt skal gjelde for alle reiser innad i Norge. Et syn som kan henge i en tynn tråd når revidert direktiv innføres i juni 2020.

«For første gang kan vi oppleve at handlingsrommet prøves ut»

– Alle som har fulgt Fellesforbundet landsmøter ser at både styrken og bredden i EØS-motstanden øker. Det er nå opp til EØS-tilhengerne å vise at sosial dumping kan stanses innenfor EØS-avtalens rammer. For første gang kan vi oppleve at handlingsrommet prøves ut. Forbud mot bemanningsbransjen og kamp mot ACER og nye kabler blir testen, avslutter Kathrine Kleveland.

Pressemelding fra Nei til EU 16. oktober 2019.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre