15 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

fellesforbundet rose

Landsmøtet sa ikke nei, men tja til EØS – og krever at Norge må ut av ACER.
Fellesforbundets landsmøte har gjort EØS til en toppsak og Ap er pressa over på defensiven.

Landets beste ekspertise på hva EØS betyr for arbeidsfolk i industri, bygg, transport og andre næringer var samla da Fellesforbundet holdt landsmøte. Debatten som pågikk over flere dager var antakelig den beste og mest opplysende EØS-diskusjonen som har vært på flere tiår. Begge sider hadde forberedt seg godt.

LO-toppen, Ap-ledelsen, NHO og resten av det borgerlige kobbelet innså faren for et nei til EØS-vedtak som i neste runde kunne snu LO-kongressen. NHO har pålagt seg sjøl tidsbegrenset munnkurv for ikke å ødelegge for fagbyråkratiet, mens Jonas Gahr Støre fikk breie seg i mer enn tre kvarter for å snakke Fellesforbundets landsmøte til «fornuft».

Støre uten autoritet

Hans hakk-i-plata forsvar for EØS-avtalens påståtte handlingsrom ble sablet ned av den ene taleren etter den andre; fra verkstedinsdustrien, fra byggfaga, fra transport, fra hotell og restaurant. Flere av dem var frustrerte og forbanna medlemmer av Støres eget parti, og de la ikke fingrene imellom. Aldri har en Ap-leder hatt mindre autoritet og troverdighet i fagbevegelsen.

Store deler av ordskiftet ble direkteoverført og grundig dekket i de fleste medier. Det er ikke lenger er mulig å legge lokk på kritikken av borgerskapets helligste ku ved siden av NATO-medlemskapet: EØS-avtalen.

Et skritt nærmere ut av EØS

Debatten i Fellesforbundet har satt søkelyset på avtalen i den grad at utmelding av husmannskontrakten er et mindre fjernt mål enn før, sjøl om et flertall på 300 delegater gikk inn for utredning – mot 218 som krevde både utredning og utmelding av EØS.

4 av 10 delegater ville kreve Norge ut av EØS

Jonas Gahr Støres taktiske kuvending i siste time ved å gå inn for en utredning av handlingsrommet i EØS-avtalen, var neppe utslagsgivende for utfallet. Forbundsledelsen hadde allerede i forveien lagt opp til et såkalt kompromissforslag om utredning som skulle demme opp for EØS-motstanden. Ingen våget på forhånd å spå om det ville være nok til å få tvilerne til å følge innstillinga fra flertallet i redaksjonskomiteen.

Jørn Eggum og hans nestleder Steinar Krogstad kjørte hardt på at det gjaldt å unngå et «splittende» vedtak. Det var helst det som fikk flere tvilere til å godta innstillinga fra redaksjonskomiteens flertall som et samlende kompromiss. Ikke desto mindre sto 42 prosent av delegatene for ei linje som krever åpent brudd med EØS, i tillegg til en utredning av alternativer.

Blir fulgt med argusøyne

Fellesforbundet er en maktfaktor som største forbund i privat sektor. Det har tradisjonelt vært en støttespiller for EØS-avtalen. Når forbundet nå går fra ja til tja, er det en delseier for Eggum og Støre. Men den kan bli av kort varighet. Den nye forbundsledelsen vil bli fulgt med argusøyne av 160 000 medlemmer. De forventer at landsmøtets krasse vedtak mot innleie, mot sosial dumping, for nasjonal styring over vannkraft og industripolitikk osv. skal innfris. Vedtaket om at Norge må trekke seg ut av ACER taler for seg – det betyr i realiteten at Norge må bryte med EØS-avtalen!

Manøvreringsrommet på EØS-veien er nå så trangt at frontkollisjon ikke er til å unngå

Manøvreringsrommet på EØS-veien er nå så trangt at frontkollisjon rundt neste sving ikke er til å unngå.

Mytene står for fall

Tøffe EØS-motstandere på Fellesforbundets landsmøte fortjener stor takk for å ha løfta debatten i fagbevegelsen og for å ha brakt den ut i hele offentligheten. Dere har tatt ansvar for framtida til fagbevegelsen, for rettighetene til arbeidsfolk, for velferden, demokratiet og suvereniteten.

Om ikke EØS-vedtaket fra landsmøtet var optimalt, er resultatet likevel at alle – også tilhengerne i fagbevegelsen og fagbyråkratiet – for åpent kamera innrømmer at avtalen på mange områder truer norsk arbeidsliv og faglige rettigheter. Deres siste halmstrå er mytologien om handlingsrom og markedsadgang.

Mytene står for fall. Fagbevegelsen har våkna. Saks og lim duger ikke mot EU og EØS-avtalen, det er avbitertang og skjærebrenner som må til. Det er verktøy som sveisere og anleggsarbeidere veit å håndtere.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre