mandag 8 august 2022

Forbundsleder Rolf Ringdal på streikemarkeringa på Jernbanetorget. Foto: lokmann.noForbundsleder Rolf Ringdal på streikemarkeringa på Jernbanetorget.
Foto: lokmann.no
NSB nektet lokomotivførerne å tariffeste utdanningsnivået. Dermed hadde ikke Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) annet valg enn å gå til streik.

Støtten til de streikende er stor i hele fagbevegelsen, både i og utenfor LO. Også en rekke utenlandske forbund og foreninger har sendt støtteerklæringer, fra Danmark til Australia.

118 medlemmer i NSB og CargoNet er tatt ut i streik på flere strekninger i Sør-Norge. Nå trapper NLF opp streiken på Sørlandsbanen med å ta ut ytterligere seks lokførere fra 26. oktober.

NLF krever en tekst i forbindelse med overenskomsten som forplikter selskapene til å opprettholde en felles nasjonal standard på lokomotivførerutdanningen som tilsvarer nivået som til enhver tid er gjeldene ved Norsk Jernbaneskole, som pr. dags dato er den eneste institusjonen som driver godkjent utdanning av lokomotivførere. Kravet omhandler i prinsippet en spesifisering av allerede eksisterende avtale, som arbeidsgiver nekter å videreføre. 

I forhold til Flytoget har NLF fått fullt gjennomslag for å avtalefeste lokomotivførerkompetansen i en særavtale. Særavtalen er hjemlet i overenskomsten mellom Flytoget og NLF som gjelder fram til 2018. Når NSB stritter imot, har det åpenbart sammenheng med at de vil ruste seg til konkurransen som den EU-inspirerte Jernbanereformen nå åpner opp for. Arbeidsvilkår og sikkerhet blir salderingspost, noe lokførerne ikke finner seg i.

NSB innstiller flere tog enn det streiken gir grunnlag for, og arbeidsgiverforeninga Spekter spekulerer muligens i lønnsnemnd. Et nytt slikt regjeringsinngrep, som allerede har rammet de streikende legene i Akademikerne, er fullstendig uakseptabelt og må avvises. Vi minner om at et eventuelt regjeringsvedtak om lønnsnemnd uansett ikke er gyldig før lovforslaget er formelt behandlet og vedtatt i Stortinget.

KPml gir sin fulle støtte til lokførerne og krever at arbeidsgiverne snarest gir etter og sikrer levelige kår for sine ansatte og forutsigbarhet for passasjerer som står og venter på perrongene. 

Se bilder fra streiken her   |   Derfor streiker lokførerne