12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Det iranske terrorpolitiet har siden fredag 27. januar begynt å arrestere streikende bussjåfører i Teheran i hundretall. De er frakta til det berykta torturfengslet Evin, der tusenvis av politiske fanger er blitt henretta.

Streikende bussarbeidere i IranOgså konene og barna til sjåførene ble dratt ut av sengene og banket opp. Sjåfører som stilte opp ved bussgarasjene sist lørdag blei slått, trua og deretter tvunget til å sette bussene i trafikk. Sjåførene trues til å undertegne appeller som oppfordrer til å avblåse streiken. Busselskapets ledelse og bedriftens Islamske Råd deltok aktivt sammen med sikkerhetsstyrkene i å utpeke og arrestere streikende arbeidere.

Regimet har etter alt å dømme bestemt seg for å knuse arbeiderne som blant annet krever utbetaling av tilbakeholdt lønn og retten til sin egen fagforening. LabourStart har starta en protestaksjon. Du kan være med på å sende et ferdigskrevet protestbrev til den iranske presidenten Ahmadinejad med krav om at sjåførene skal settes fri. Send appellen videre!Undertrykkerregimet i Den islamske Republikk forsterker angrepene på de arbeidende masser i Iran.

Den 22. desember 2005 gikk terrorpolitiet i Den islamske Republikk til razziaer hjemme hos ledere og medlemmer av fagforeninga ved Sherkate Vahed, busselskapet for Teheran og omegn.

Mansour Ossanlou, Ebrahim Maddadi, Reza Tarazi, Gholamreza Mirzaei, Ali Zadeh Hossain, Mansour Hayatgheibi, og Abbas Nazhandkoudaki, Naser Gholammi og Saeid Torabian var blant aktivistene som ble arrestert. Noen av de arresterte er styremedlemmer i Sherkate Vahed-foreninga. Som svar på denne undertrykkelsen og fengslinga av kollegene deres, bestemte sjåførene seg for å fortsette kampen den 25. desember og parkerte bussene. Trafikken stoppa opp i mange deler av Teheran og i forstedene. De streikende sjåførene fikk støtte fra andre arbeidere og fra studentaktivister i Teheran og i resten av landet.

Stilt overfor dette presset fra arbeiderne ved Sherkate Vahed, ble regimet i Den islamske Republikken nødt til å gi etter. Alle arrestantene, unntatt Mansour Ossanlou, ble satt fri og det islamske regimet har lovet å vurdere kravene fra foreninga. Ossanlou er ført til det berykta Evinfengselet nord i Teheran, og familien hans har ikke fått lov til å besøke ham. Påtalemyndighetene i Iran har satt ham under forhør og er travelt opptatt med å fabrikkere beviser mot ham. Mansour har akutt behov for øyekirurgi etter skadene han ble påført av Den islamske Republikkens bøller som overfalt foreningskontoret for flere måneder siden.

Det kapitalistiske regimet i Den islamske Republikk er engstelige for danninga av uavhengige arbeiderorganisasjoner og av enheten mellom arbeiderne og andre lag av samfunnet. Det islamske regimet er brakt nærmere sin grav gjennom forente og landsomfattende slag og protester, og det prøver å sette en stopper for forsøkene på å bygge uavhengige og demokratiske arbeidereorganisasjoner. Regimet i Iran har forsterket undertrykkinga av arbeidere, studenter og kvinner og prøver skape en atmosfære av frykt og underkastelse i håp om å dempe og overvinne krisa i samfunnet. Men med hvert nytt undertrykkingsmiddel synker regimet lenger ned i hengemyra som til slutt vil ta livet av det.

Kravene fra arbeiderne i busselskapet Sherkate Vahed om å etablere sin egen uavhengige fagforening, kravet om lønnsøkning og utbetaling av lønn som er blitt holdt tilbake osv. er rettferdige og sjølsagte krav.

Arbeidets Parti i Iran (Toufan) fordømmer i en uttalelse på det sterkeste arrestasjonen og mishandlinga av fagforeningsmedlemmene, og forlanger at Mansour Ossanlou øyeblikkelig settes fri. De iranske kommunistene oppfordrer arbeidere, fagorganiserte og demokrater i inn- og utland til å vise solidaritet med sjåførene i Sherkate Vahed og til å kreve at det iranske regimet innfrir deres rettferdige krav.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre