19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Anslagsvis tre millioner var på gata i Frankrike den 28. mars.

Nei til CPE!Nærmest daglig har arbeidere og studenter protestert siden den reaksjonære loven om midlertidige ansettelser for unge under 26 år kom på bordet.

Arbeidsloven med arbeidskontraktene CPE gjør ungdommene fullstendig rettsløse – ettersom de kan sparkes på dagen de første to åra de er ansatt, uten grunn. Loven ligner i mangt på endringene i den norske Arbeidsmiljøloven som Bondevik-regjeringa prøvde å få igjennom, bare enda verre.

Arbeidsløsheten blant unge i Frankrike er på minst 20 prosent. Som i Norge, prøver den franske regjeringa skamløst å skyve de unge foran seg, og later som om det dreier seg om å gjøre de unge en tjeneste. Men hensikten er sjølsagt å tjene kapitalens interesse av billig bruk-og-kast arbeidskraft, der få eller ingen sosiale forpliktelser følger med. Unge som blir «ansatt» på sånne vilkår, vil ha minimale sjanser til å finne en varig arbeidsplass.

Hele den europeiske fagbevegelsen støtter opp om de franske studentenes og arbeidernes motstand. LO-leder Gerd-Liv Valla har også gått ut med klar støtte til de franske fagorganisasjonenes krav.

Villepin har etter press gått med på å forhandle med CGT og andre fagorganisasjoner om mulige «justeringer», men både han og president Chirac avviser å trekke loven tilbake. Det kan gå mot en svært varm vår i Frankrike, med studenter og arbeidere arm i arm.
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre