27 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

sluseslaget8. juni var det 75 år siden  arbeiderklassen i Skien og Porsgrunn gikk til kamp mot Norsk Hydros streikebryteri på Menstad.

Det var storstreik og arbeidskjøperne gikk til enda større lockout dette året. På mange måter rådet det en revolusjonær situasjon.

Norsk Hydro brukte uorganiserte og såkalte kontraktører til lasting av skip med salpeter. Dette var klart streikebryteri.  Både streikende og hele den organiserte arbeiderklassen i Skien og Porsgrunn demonstrerte mot streikebryterne (’skabben’) med det mål å slå ned dette svineriet. Det var da, den 8. juni, at statsmakten ved regjeringa Hunseid satte inn statspoliti og militære mot arbeiderne. Men arbeiderne, bevæpnet med stein og staur og ledet an av et musikkorps som spilte Internasjonalen, jagde statsmakten på flukt.

Av gamle pensjonister fortelles det at arbeiderungene husker Menstadslaget med stolthet.  De kan fortelle om at arbeiderne marsjerte gjennom gatene med statspolitiets hjelmer på stokker og staur. Borgerskapet og deres unger ble derimot redde og løp skremt inn og gjemte seg.

Et slikt «slag» mellom arbeidere og borgerskapets voldsapparat som arbeidere gikk seirende ut av, skremte regjeringa slik at større militærstyrker og marinefartøy ble satt inn av daværende forsvarsminister Quisling. Det hører også med til historien at LO-toppen da som nå var kontrollert av sosialdemokratiet som ikke var særlig glad for at arbeiderklassen tok saken i egne hender og stoppet streikebryteriet, mens det var kommunistene og andre faglige aktivister som ledet an i kampen.

Vi minnes med stolthet Menstadslaget og kampen mot streikebryteri og lockout. Dette er ikke bare historie fra det forrige århundret. Historien fort kan gjenta seg, mye er fortsatt ved det gamle, utbyttinga av arbeiderklassen strammes til, faglige rettigheter er under press, bruk av kontraktører og uorganisert arbeidskraft er økende og LO-toppene er fortsatt ikke særlig glad for kampvillige arbeidere som «kommer ut av kontroll». Historien kan fort gjenta seg, kamerater!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre