21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

hercules c130

«Kapitalens regjeringer forlanger at folk skal betale for krigspolitikken.»

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform – marxist-leninistene

Matvareprisene har økt med over ti prosent fra juli 2021 til juli 2022. Strømkostnadene er himmelhøye i Sør-Norge, takket være utenlandskablene og energiregelverket til EU. På toppen kommer stadig nye renteøkninger som tømmer lommeboka til vanlige folk.

kpml150Vårens tariffoppgjør og ramma på stusselige 3,7 prosent er i realiteten et lønnsnedslag. Flere advarte om at prisene kom til å stige mye mer. Likevel påsto LO-toppen at oppgjøret skulle sikre kjøpekrafta.

LO-pampene lystrer NHO og kapitalens regjering som frykter «overoppheting av økonomien». Svaret fra denne borgerlige troikaen er at arbeidsløsheten er for liten og at kjøpekrafta må ned for å «dempe inflasjonen» og unngå flere renteøkninger.

Slik prøver de å gjøre arbeidsfolk ansvarlige for et sjukt markedssystem og en krigspolitikk som driver inflasjonen og prisene i været. Det er ikke høyere lønninger som fører til inflasjon, men omvendt. Lønningene henger alltid etter prisveksten og inflasjonen. Tallene taler for seg sjøl: Ramma fra frontfaget er 3,7 prosent, prisveksten siste år er 6,4 prosent.

Sanksjonspolitikken mot Russland har gjort alle varer på verdensmarkedet mye dyrere, spesielt gass og basisvarer som korn. Vestens sanksjonspolitikk og handelskriger fører til sult og fattigdom i Afrika og Asia.

I tillegg kommer den vanvittige opprustninga som nå skjer i alle NATO-land, der statene tømmer pengesekken eller tar opp lån for å ruste opp krigsmaskinen sin. Denne typen statlig pengebruk er det som særlig skaper inflasjon, det vil si at pengene som er i omløp synker i verdi.

Kapitalens regjeringer forlanger at folk skal betale for krigspolitikken og kaller det frekt for «solidaritet»

Kapitalens regjeringer forlanger at folk skal betale for krigspolitikken. Frekt nok kaller de sitt krav om solidaritet med Vestens kapitalister for «solidaritet» med Europa og med Ukraina.

Myndighetene snakker mye om beredskap. Med det mener de opprustning og militær beredskap, samtidig som matberedskapen er lik null og helseberedskapen svikter.

NATO-sjef Jens Stoltenberg vil ikke høre på «syting og klaging». Han krever at europeerne betaler prisen for å «hjelpe Ukraina». Statsminister Støre sier det samme i Norge. – Folk må akseptere at det blir en hard og dyr vinter, sier han som om det skulle være en naturlov.

Den harde vinteren har regjeringa sjøl skapt gjennom ei strømpriskrise som skyldes underkastelse for EUs energiunion og et opprustningsvanvidd som øker inflasjonen gjennom astronomiske bevilgninger over statsbudsjettet.

Regninga sender de til norske arbeidsfolk i form av dyrtid og rentehevinger.

Arbeiderklassens svar må være å:

  • kreve stans i krigspolitikken og NATO-opprustninga
  • forsvare velferden mot nye kutt for å finansiere opprustning
  • få strøm og annen infrastruktur ut av EØS og ut av markedet
  • forsvare reallønna gjennom aksjoner, kamp og krav om indeksregulering av lønna

Uttalelse fra landsmøtet i Kommunistisk plattform (KPml).

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre