21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

hmf vignett

Avskjed og oppsigelse av tillitsvalgte er uakseptabelt!

KPml gir full støtte til heismontørene og bevilger kr 1000,- til kampfondet mot fagforeningsknusing.

Schindler heis gir blanke i inngåtte avtaler i et bevisst kjør for å sette klubben og Heismontørenes Fagforening til side. Sammen med NHO prøver bedriftsledelsen å utnytte koronapandemien til å knekke en av landets sterkeste og mest kampvillige foreninger.

Over hodet på de tillitsvalgte har bedriften innført nye og høyst tvilsomme former for elektronisk timeregistrering som kan innebære dobbeltfakturering. Da montørene leverte korrekte timelister på papir, svarte bedriften med å holde igjen lønna. Selv om Arbeidsretten dømte bedriftens handling ulovlig, fortsetter Schindler-ledelsen med sine provokasjoner.

Schindler har gitt hovedtillitsvalgt for montørene avskjed, mens tillitsvalgt for mellomlederne har fått oppsigelse. Sistnevnte er medlem av et annet LO-forbund (FLT), som dermed skal straffes for å kritisere ledelsen og stille seg solidarisk med montørene.

Heismontørenes Fagforening (HMF) er en sterk forening som gjennom mange kamper har sikra gode vilkår i bransjen. HMF har også en lang tradisjon for å støtte andre fagorganiserte i kamp. Det vil være en katastrofe for hele fagbevegelsen om et stadig mer aggressivt NHO skulle lykkes i sitt forsett om å knekke en av landets mest kampvillige fagforeninger. Det får aldri skje. Kampen handler i siste instans om fagbevegelsen som et handlekraftig redskap for å ivareta arbeiderklassens interesser.

Kommunistisk plattform (KPml) støtter initiativet for å samle inn til et økonomisk kampfond mot NHO, og oversender et bidrag på kr 1000,–

Full støtte til HMF! Stans alle forsøk på fagforeningsknusing!

Dagbjørn Skipnes (sign), talsperson

Kommunistisk plattform – marxist-leninistene

kpml no

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre