19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Utenriksminister Børge Brende går av for å bli sjef for rikmannsklubben World Economic Forum.

Spekulasjonene omkring hvem som blir hans etterfølger, er mange. Krigsminister Ine Marie Eriksen Søreide har vært en av favorittkandidatene, men hun er nå veid og funnet både for lett og for dyr i drift.

Med enerett for Norge kan vi avsløre en sensasjonell omlegging i statsforvaltningen når ny regjering er på plass!

Denne spalta har fått eksklusiv tilgang til skissen til regjeringserklæringen som Erna Solberg legger fram i oktober. Her fremgår at det blir oppsiktsvekkende endringer i statsforvaltningen. Utenriksdepartementet blir lagt ned og de facto underlagt State Department i USA. Norges nye utenriksminister vil altså hete Rex Tillerson!

«Dette er et historisk steg i regjeringens arbeid med å slanke statsadministrasjonen og kutte budsjettposter som heller kan brukes til å gi skattelette», står det i talen som statsministerens politiske rådgivere har forberedt. «Min regjering viser mot og handlekraft ved å ta følgene av at Norge ikke kan ha en selvstendig utenrikspolitikk», heter det videre.

«Min regjering viser mot og handlekraft ved å ta følgene av at Norge ikke kan ha en selvstendig utenrikspolitikk»

I utgangspunktet er en slik myndighetsoverføring i strid med Norges Grunnlov. Imidlertid er dette problemet løst på tilsvarende måte som når Norge avstår suverenitet til EU. Formelt avstår ikke Norge myndighet til en stat eller organisasjon Norge ikke er medlem av, men til et overvåkingsorgan opprettet av en organisasjon hvor Norge allerede er medlem. For å imøtekomme norske behov har Nato opprettet overvåkingsorganet Nato Surveillance Agency (NSA).

I sin virkemåte har NSA mye til felles med overvåkingsorganet ESA som passer på at Norge etterlever EØS-avtalen til punkt og prikke.

Overvåkingsorganet har til oppgave å duplisere alle relevante beslutninger fattet av State Department og Department of Defense og påse at Norge etterlever disse.

Børge Brende forklarer i en pressemelding at det er helt naturlig å gå fra Røde Kors via utenriksministerjobben og til World Economic Forum. Han peker på at han som konsekvent motstander av å forby atomvåpen ikke vil sky noen midler for å utrydde de fattige og dermed fattigdommen i verden, og minner om at Norge alltid har støttet Natos humanitære bombeoperasjoner av typen vi har sett i for eksempel Libya.

Brende ønsker Tillerson lykke til som sin etterfølger, og tror det vil være gunstig for Norge med færre unødvendige mellomledd mellom Washington og Oslo.

For ikke å bli satt på plass av sannhetens voktere i faktisk.no skynder vi oss å legge til at dersom regjeringssammensetningen ikke blir slik våre kilder har opplyst, så skyldes dette ene og alene at våre avsløringer har gjort disse omrokeringene til en politisk umulighet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre