25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Etter to måneder i tøff konflikt har heismontørene ved Orona vunnet full seier!

maktglade heismontorerBorgerskapet i heisen. T-skjortemotiv fra HMFs 70-årsjubileum.Klubben ved Orona har ikke bare oppnådd hovedkravet om tariffavtale. De har også sørget for at EL og IT-klubben har vetorett ved innleie og har parkert ledelsens «husforening». Konsekvensen er blant annet at kolleger fra Polen og Spania får tarifflønn.

Streiken har samlet støtte fra hele fagbevegelse og støttemeldinger har kommet fra både inn- og utland. Sammen med heismontørenes disiplinerte opptreden mot streikebrytere og splittelsesforsøk, har dette gjort seieren mulig. 

Heismontørene på Orona Norway AS har vært i streik siden 14. mai. Streiken skyldtes at bedriften nektet å inngå tariffavtale.

Orona er et spansk konsern som har etablert seg i Norge ved oppkjøp av en rekke mindre norskeide bedrifter. De baserer sin virksomhet i stor grad på innleie av utenlandske arbeidere, i hovedsak fra Polen og Spania.

Bedriften kjempet i mange måneder innbitt mot opprettelse av tariffavtale, og hevder at en husavtale er moderne, mens tariffavtale er håpløst gammeldags. Nå har de måttet bite i gresset.

Dette er en viktig prinsippseier for hele fagbevegelsen som bekrefter den gamle sannheten om at kamp og kampvilje er det som gir resultater.

Bakgrunnen for konflikten 

Takket være ei aktiv og kampvillig fagforening har heisbransjen i stor grad klart å holde stand mot sosial dumping. Bedriftens framferd vil åpne bransjen for en utvikling lik den vi opplever i bygningsbransjen og i store deler av det øvrige arbeidsliv i spørsmålet om sosial dumping og andre uhumskheter.

Heismontørklubben (organisert i EL og IT-forbundet) på bedriften består av 19 medlemmer (norske, polske og svenske arbeidere). Forbundet har tatt ut alle medlemmer i streik for tariffavtale.

Kampen som føres fra klubben sin side er ikke bare en kamp for tariffavtaler og mot sosial dumping. Det er også en kamp for en styrket fagbevegelse. Klubben trenger støtte, og en seier vil være en seier for hele fagbevegelsen. Heismontørene stiller alltid opp for andre arbeidsfolk i kamp, nå er det de som trenger støtte.

Kommunistisk plattform gir full støtte til kampen for tariffavtale ved Orona og nedenstående opprop.

Dette var kravene

Opprop til støtte for de streikende ved Orona Norway AS

Heismontørene på Orona Norway AS er i streik fra 14. mai. EL og IT Forbundet og klubben har reist krav om at

  • det opprettes avtale om overenskomst med EL & IT Forbundet (Heisoverenskomsten)
  • det inngås avtale om ordnede forhold ved innleie og bortsetting av arbeid
  • alt ulovlig heisarbeid umiddelbart opphører

Heismontørenes Fagforening har avdekket et grovt tilfelle av sosial dumping ved innleievirksomheten. Arbeidsmiljøloven brytes ved at innleien verken har vært drøftet med de tillitsvalgte eller er begrenset til ekstraordinære situasjoner. Bedriften opptrer også i strid med elforskriften, som stiller krav til faglig kompetanse for å utføre arbeid på elektriske anlegg.

På bedriften eksisterte det en husavtale. Denne er nå sagt opp og krav om tariffavtale reist. Bedriften kjemper desperat mot overenskomst og forlanger at husavtalen videreføres.

Den kampen som føres fra klubben er en viktig kamp for hele fagbevegelsen. Det er en kamp

  • for landsomfattende tariffavtaler
  • mot husavtaler
  • mot sosial dumping
  • for et organisert arbeidsliv

Heismontørenes Fagforening oppfordrer til å støtte klubben og dets krav ved å slutte dere til dette oppropet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre