25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Forbundsleder Rolf Ringdal, NLF– Norsk Lokomotivmannsforbund har tatt konsekvensen av at EU er markedsliberalismen satt i system og er et angrep på ikke bare norsk jernbane og suverenitet, men arbeidsfolks faglige rettigheter. Vi krever derfor at EØS-avtalen blir sagt opp. 

Det sa forbundsleder Rolf Ringdal i sin kraftfulle appell til ti tusen frammøtte på 1. mai-arrangementet til LO i Oslo på Youngstorget. Her kan du lese hele talen hans, som startet med en oppfordring til solidaritet med Venezuela mot USA-imperialismens kupplaner.

Fagforeningskamerater!

Aller først:

La oss bruke denne 1. maidagen til å vise solidaritet og støtte til folket i Venezuela.  Et land som blir utsatt for kuppforsøk og intervensjon fra USA-imperialismen. La oss fordømme USA og støtte folket i Venezuela! 

Som lokomotivfører, jernbanearbeider, turnusarbeider og faglig tillitsvalgt vil jeg uttrykke vår fulle støtte til SAS-pilotenes streik mot umenneskelige arbeidstidsordninger og angrep på lønns- og arbeidsvilkår. STÅ PÅ!

Kamerater og venner av jernbanen!

Våre jernbaner svinger seg over fjell. Gjennom daler. Over brusende elver. Inn i ville skoger.

Jernbanen binder landet vårt sammen. 

Jernbanen er som et eventyr. Et monument over norsk pågangsmot. 

Bygd med vilje og rå muskelkraft. Vedtatt av framsynte stortingspolitikere. Betalt av folket. Landet måtte bygges.

Den norske jernbanen er folkets jernbane. Din og min jernbane!

Med Jernbanereformen kjører regjeringa dampveivals over jernbanen vår. Splitter opp fagmiljøer, konkurranseutsetter og privatiserer.

Nå vil den samme regjeringa gi fra seg styringa av jernbanen vår til EU.

EUs fjerde jernbanepakke får ikke mye oppmerksomhet. Det burde den få. Norge avstår – frivillig og unødvendig – suverenitet, forklart med fine ord som harmonisering og modernisering. 

Å gi fra seg suverenitet vil være i strid med Grunnloven. 

Norsk jernbane er allerede EU-tilpasset. Regjeringa holder allerede på å gjennomføre en jernbanereform som består av privatisering og konkurranseutsetting. Ord som EU er så opptatt av.

Vi kan ikke akseptere at jernbanen vår skal styres fra EU. Vi må ha nasjonal kontroll med samfunnskritisk infrastruktur. Vi må ha kontroll med sikkerheten på jernbanen. Vi må ha kontroll med utdanninga og kompetansen vår på jernbanen. 

At inspektører fra EU skal sette strenge norske regler opp mot EUs frie konkurranse, beroliger oss ikke!

Norsk Lokomotivmannsforbund har tatt konsekvensen av at EU er markedsliberalismen satt i system og er et angrep på ikke bare norsk jernbane og suverenitet, men arbeidsfolks faglige rettigheter. Vi krever derfor at EØS-avtalen blir sagt opp. 

Vi trenger ikke EUs fjerde jernbanepakke. 

Vi må forsvare råderetten og sloss for våre verdier. Det må være folkets behov som styrer og ikke kortsiktig profitt.

Det er ingenting framsynt. Ingenting er moderne i det regjeringen holder på med. 

Regjeringa har bestilt en enveisbillett til EU, Regjeringen står igjen på perrongen og vinker farvel til at nok en bit av norsk suverenitet blir solgt.

Til høsten vil regjeringa be Stortinget vedta EUs fjerde jernbanepakke og flytte makt over norsk jernbane til EU. Når loven først er vedtatt stanser ikke dette toget før på endestasjonen. Regjeringen kan mene hva den vil, men de selger norsk suverenitet til EU. Et EU Norge ikke er medlem av. 

EUs fjerde jernbanepakke er mye juss og teknikk. Den er komplisert og det er vanskelig å se de politiske konsekvensene av den. 

Desto farligere er det. 

Med EUs fjerde jernbanepakke kan EU-domstolen, hvor bare EUs medlemsland er representert, ende opp med å fatte bindende dommer rettet mot Norge. 

EUs fjerde jernbanepakke er et angrep på framtidige generasjoners muligheter til å bestemme i eget land. EUs fjerde jernbanepakke binder Stortinget på hender og føtter. 

Norge er langstrakt og grisgrendt, med vekslende klima og naturkrefter. 

Vi er for en moderne jernbane. Men det krever en bedre infrastruktur og at en ikke bruker milliarder av skattebetalernes penger på konkurranse og privatisering. Toget må fortsatt binde landet sammen. Ikke minst må vi få gods over på jernbanen igjen. Tenk om vi hadde hatt en jernbane hvor en så helheten og ikke bare Vy og tull og tøys.

I et klimaperspektiv er det jernbanen som er framtidas transportmiddel. Derfor må den være underlagt folkevalgt styring, ikke fjernstyring fra Brüssel.

Bremsene må settes på, før det er for sent. Vi har ikke politisk råd til å stemple regjeringens enveisbillett til Brüssel.

Vi sier Nei til jernbanepakke 4 og krever råderett over egen jernbane.

Gratulerer med dagen!

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre