25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nå er det nok! Onsdag 15. november setter fagbevegelsen foten ned og krever forbud mot bemanningsbyråene i Oslo-regionen.

Nei til sosial dumping – Forby bemanningsbyråene! Klokka 13:00 blir det stormønstring foran Stortinget. Dit kommer hundrevis av fagorganiserte og titalls faner fra foreninger i Fellesforbundet, El og IT-forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og mange flere. Også klubbene i de store bemanningsforetakene Adecco og Workshop (Manpower) har slutta seg til den politiske streiken. Se hele oversikten over tilslutta foreninger på FriFagbevegelse

Kravet er i første omgang å forby bemanningsforetak i byggebransjen rundt Oslofjorden, med hjemmel i Arbeidsmiljølovens §14.12.5

En rapport fra bygg- og elektroforeninger i Oslo viser at 85 prosent av innleien som foregår i Oslo og Akershus er i strid med norsk lov.

Sosial dumping er spesielt utbredt i bygg og anlegg, men brer seg til stadig flere sektorer. Den blåsvarte regjeringa har åpna for utvida bruk av midlertidge ansettelser, noe som har forverra situasjonen ytterligere.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen har gitt sin støtte til den politiske streiken – en streik NHO i første omgang prøvde å få stoppa fordi den var «ulovlig». Arbeiderpartiet, SV og Rødt har fremma ulike forslag for å forby eller begrense innleiebruken.

Vikarbyrådirektivet spøker i bakgrunnen

Problemet for LO-ledelsen og Arbeiderpartiet er at de møter seg sjøl i døra. Det var Ap som sørga for at Vikarbyrådirektivet i 2012 ble innlemma i norsk lovgivning – på tross av store faglige protester.

Fram til år 2000 var privat arbeidsformidling i utgangspunktet forbudt. Siden har det vært fritt fram. Vikarbyrådirektivet ble gjennomført i norsk rett med virkning fra 2013. Direktivet gjør det i utgangspunktet ulovlig med «forbud mot og restriksjoner i anvendelsen av vikarbarbeid». Likevel er det åpning for forbud når særlige allmenne hensyn og sikkerhet på arbeidsplassen eller «behov for å sikre et velfungerende arbeidsmarked» tilsier det. Det er denne skjønnsmessige vurderinga Arbeiderpartiet og LO-ledelsen prøver å utnytte uten å utfordre Vikarbyrådirektivet og dermed EØS.

Initiativtakere til streiken er: EL og IT Forbundet Oslo og Akershus; Heismontørenes forening; Tømrer og byggfagforeningen i Oslo; Oslo bygningsarbeiderforening; Rørleggernes fagforening Avdeling 1, Fellesforbundet; Elektromontørenes forening, Oslo og Akershus og LO i Oslo.

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre