17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kraftlinjer oslo6

EUs børskontrollerte strømpriser er ikke til å leve med for husholdninger i et land der oppvarming er basert på strøm. Strømprisen er motoren i den dyrtida som skaper reallønnsnedgang og fattigdom. Strømprisen svekker kommuneøkonomien og dermed velferden. Strømprisen er også en utfordring for idrett, kultur og frivillig sektor. Vi ser at bedrifter legges ned, flyttes ut av landet og bedrifter tjener mer på å selge strøm enn å produsere. Strømprisene bremser videreutvikling av eksisterende bedrifter og hindrer nye prosjekt.

Økt arbeidsledighet og permitteringer blir resultatet av EUs børskontrollerte strømpriser

Regjeringens satsing på fastprisavtaler har vist seg å ikke være en løsning for det store flertall av bedrifter. Økt arbeidsledighet og permitteringer blir resultatet. Det trengs et sterkt grunnplanpress for å presse regjering og storting til å skifte kurs og utfordre handlingsrommet i EØS-avtalen.

  • Løsriv norsk strømpris fra EUs børsstyrte strømmarked.
  • Reforhandle kabelavtalene med Tyskland og Storbritannia. Endre konsesjonsbetingelsen.
  • Ingen nettoeksport dersom magasinfylling faller under normalen for årstida.
  • Ingen elektrifisering av sokkelen fra landbasert strøm, kun med havvind.

Møt opp 16.mars.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim og omegn 27. 29. januar 2023. Konferansen samlet 530 tillitsvalgte fra hele landet.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre