tirsdag 28 juni 2022

Etter fem timers mekling på overtid blei det enighet om ny bussoverenskomst natt til fredag. Det ble også oppnådd enighet om ny avtale for godstransport og miljøbedriftene. For alle områdene er det gitt et lønnstillegg på kr. 5,50 per time til alle.
Bussjåfører: Stort ansvar, lav lønn. Bussjåførene får mer. – Resultatet gir løfter om en betydelig lønnsøking i årene framover, sier forbundsleder Per Østvold til transportarbeider.no

Delt forhandlingsutvalg i buss

Forhandlingsutvalgene for miljøavtalen og godsavtalen anbefalte enstemmig meklingsforslaget, mens det i bussens forhandlingsutvalg var fem stemmer for anbefaling, mens to stemte nei til å anbefale forslaget.

Sjøl med fagbrev og full opptjening ligger lønna for sjåførene i dag på litt over 250.000 kroner. Norsk Transportarbeiderforbund krevde en plan for at lønna økes med 40.000 kroner. Sjåføryrket har fortsatt lav status, til tross for det store ansvaret som følger med jobben. Etter innføringa av moms på persontrafikken våren 2004, fikk transportselskapene en gavepakke som sjåførene har sett fint lite til.

NTF har forhandlet sammen med Yrkestrafikkforbundet (YTF).