25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Norske NATO-styrker fører ikke bare militær krig mot afghanerne, de driver også massiv psykologisk krigføring (psyops) i ISAF-regi.
«Gjennom militære aviser, radiokanaler og tv-sendinger spiller psykologisk krigføring en stadig viktigere rolle i internasjonale operasjoner. Forsvaret har ingen betenkeligheter med å bruke egne medier til å påvirke lokalbefolkningen.»
Klar tale fra Forsvarets Forum.Dette meldte Forsvarets Forum allerede i 2006.

Egen psyops-kapasitet

Det norske Forsvaret har i flere år jobbet med å bygge ut en psyops-kapasitet, og Forsvarets skole i etterretning og sikkerhet har hatt en liten seksjon for «fagområdet», som er blitt gitt stadig høyere prioritet. Den er særlig aktiv i Afghanistan.

Driver avis og radiostasjon
Den fullstendig NATO- og ISAF-kontrollerte avisa Sada-e-Azadi hevder den er landets største. Samtidig driver okkupantstyrkene en radiostasjon som sender 24 timer i døgnet. Den er nok vel så viktig i et land med stor analfabetisme. Redaktørene er offiserer, som forteller at «psyops-budskap dominerer avisen, men også vanlige nyheter og underholdning er med for å gjøre den mer attraktiv».

Hvordan snike inn budskapet – Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops.

«Radiosjef Sebastian Schilling-Gerke anslår at mellom fem og ti prosent av sendetiden brukes til psyops, resten er ordinært radiostoff. Christiansen tror folk flest skjønner hvem som står bak, men mener bare de med høyere utdanning forstår at innholdet er planlagt for å påvirke befolkningen.
– Det magiske er å selge budskapene slik at leserne ikke forstår at det er psyops. Det virker så lenge hoveddelen av befolkningen ikke vet om det, sier den tyske offiseren». Så langt oppslaget i Forsvarets Forum.

Redaktører med og uten striper

De veletablerte psyops-mediene i Norge er for det meste selvgående når det gjelder å utbre krigspsykose i passe doser, spesielt når krigen kommer nærmere i form av hjemvendte soldater på båre. Så godt gjør norske aviser og mediehus jobben at NATO ennå ikke har innsatt offiserer i redaksjonene. I hvert fall ikke offisielt.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre