21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Alle land som har ratifisert FNs rasediskrimineringskonvensjon (RDK), plikter regelmessig å rapportere til komiteen om hvordan de oppfyller sine konvensjonsforpliktelser. Norge har fortsatt ikke innført forbud mot rasistiske og nazistiske organisasjoner, slik konvensjonen fra 1965 krever.

Forby naziorganisasjoner Rasediskrimineringskomiteen offentligjorde den 18. august sin gjennomgang av de siste norske rapportene. Her henvises det først til en rekke positive tiltak fra norske myndigheters side, før komiteen skarpt kritiserer manglende norsk oppfølging og implementering på flere områder. Blant annet mener komiteen at den norske loven mot diskriminering ikke spesifikt dekker diskriminering på rasistisk grunnlag (pkt 15).

Komiteen gjentar sin bekymring for at norsk lov ikke omfatter tydelig straffeansvar og kriminalisering av rasistiske organisasjoner. Komiteen understreker at foranstaltningene under Konvensjonens artikkel 4 er obligatoriske, og at implementering av disse innebærer forbud mot alle organisasjoner som fremmer og oppfordrer til rasediskriminering. Komiteen går så langt den kan i (nok en gang) å kreve at Norge vedtar de lovene som er nødvendige for å sikre fullbyrdelsen av Konvensjonens artikkel 4b. Her heter det at konvensjonspartene skal:

«erklære ulovlig og forby organisasjoner og organisert og annen propagandavirksomhet som fremmer og tilskynder til rasediskriminering og erklære som straffbar handling deltakelse i slik virksomhet eller slike organisasjoner;»

Bekymring for rettighetene til samer og flyktninger

Komiteen sier seg også bekymret over situasjonen til det østsamiske folket, og viser til at Finnmarksloven ikke tar omsyn til østsamenes særlige situasjon, og ikke gir tilstrekkelig vern for sårbare urfolk og deres rettigheter og grunnleggende friheter. (pkt 17)

Videre er komiteen bekymret for at Utlendingslova tillater at ikke-norske statsborgere kan holdes i varetekt på ubestemt tid, og viser til at enkelte er blitt holdt i ett års varetekt hvis de har kommet til landet med falske identitetspapirer.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre