19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kjell Arnestad er talsmann for KPml.Talsperson for Kommunistisk Plattform, Kjell Arnestad, svarer i dette intervjuet på en rekke spørsmål om det nye initiativet for samling av de kommunistiske kreftene.

– Vi ser det som vår plikt å forsøke å samle gjenværende kommunister i et kommunistparti, sier Arnestad.

Hvorfor oppstår Kommunistisk plattform (KP) akkurat nå, og hvem er initiativtakere?

Kommunistisk plattform– Partiledelsene i Akp og RV har vunnet fram, og Akp har nå slått seg sammen med RV i et nytt, reformistisk parti (Rødt). Rødt er et parti som hovedsakelig retter seg inn mot parlamentarisk arbeid, har en manglende forståelse av at staten er borgerskapets redskap og mangler fullstendig forsvarsverk mot å bli et nytt, venstresosialdemokratisk parti. Vi ser det som vår plikt å forsøke å samle gjenværende kommunister i et kommunistparti.

Vi som har tatt initiativet til KP er medlemmer av ML-gruppa Revolusjon, Akp og NKS (Akps studentforbund, inntil nedlegginga). Og vi håper jo selvsagt at oppriktige kommunister, både fra Rødt og andre grupper, vil bli med etter hvert.

Hvordan er KP organisert, finnes det en valgt ledelse?

– Vi har et samordningsutvalg som fungerer som ledelse. Vi er ikke valgt, men representerer initiativtakerne inntil det er grunnlag for en demokratisk valgt ledelse. Et seminar senere i vår vil avklare hvordan samarbeidet skal utvikles videre og hvilken organisatorisk struktur som er mest hensiktsmessig for å sikre planmessig framdrift i enhetsprosessen i denne fasen.

Nå som det endelig har lyktes å forene de revolusjonære kreftene i et nytt parti, ”Rødt”, vil noen kalle dere sekterister og splittelsesmakere?

– Det må vi være forberedt på. Nedlegginga av Akp har hele tiden vært ledelsens prosjekt, og de har bare motvillig fått medlemmenes tilslutning ved å forskuttere denne tilslutningen. Enhet kan være så mangt. Enhet kommunister imellom er vårt mål, og det betyr full enighet i alle spørsmål av prinsipiell karakter, ei enhetlig politisk linje og enhetlig opptreden utad. Enhet innenfor et reformistisk parti er ikke av verdi for arbeiderklassen og dens allierte, det er bare et annet ord for opportunisme og hestehandel. Allianser og taktisk enhet i enkeltsaker er derimot noe annet, og det er vi sjølsagt for.

Mange går med i Rødt fordi de ikke ser noe alternativ. Vi skal være det alternativet for dem som fortsatt ønsker å organisere seg på et kommunistisk grunnlag. Vi ser forskjell på masseparti/front og kommunistparti. Vi som er med i KP er blant de som har lagt ned mye arbeid i frontarbeid de siste åra og gjennom det oppnådd tillit i fronten, så beskyldninger om sekterisme biter ikke på oss.

Den gamle ml-bevegelsen ble i sin tid splitta i kjølvannet av polemikken og bruddet mellom det kinesiske og det albanske kommunistpartiet etter Maos død. KP består av folk med bakgrunn fra begge disse retningene, dvs. fra både Akp og fra ML-gruppa Revolusjon. Da er det vel duket for ny strid og ny splittelse?

– Bare hvis vi henfaller til historiediskusjoner som ikke er relevante for dagens politikk. Det tror jeg vi skal unngå ved at vi skiller mellom vesentlige motsetninger og underordnete uenigheter, og ved at vi tar de nødvendige diskusjonene på en planmessig og disiplinert måte. Vi tar utgangspunkt i det vi har felles; marxismen-leninismen. Selv legger jeg mest vekt på masselinja i maoismen, det vil si å delta i dagliglivets små og store kamper og ha en livsstil som vanlige folk, og her er vi helt enige. Jeg er medlem av NKS, en organisasjon som tidlig tok avstand fra utviklinga i Kina under Deng og hans «moderniseringer» fra 1978. Uansett, skillelinjer fra sosialistiske stater som for lengst er borte, er uinteressante nå. Det betyr ikke at vi ikke skal ta opp vanskelige spørsmål.

Hvem ønsker dere å nå ut til?

– Vi vet at mange av Akp-erne som nå har fulgt med på lasset inn i Rødt, ikke ser på det partiet som noe som kan bli et kommunistparti. Samtidig er det mange som har falt av tidligere på grunn av høyredreiinga i RV, Akp og RU. Vi ser det som svært viktig å diskutere og videreutvikle kommunistisk teori og organisering. Det tror vi det er mange som er enige i, og da er vi faktisk det eneste alternativet i dag.

Har Kommunistusk Plattform fått noen respons på sin appell?

– Vi har fått en god del henvendelser på den korte tida siden vi gikk ut med initiativet. Selvsagt blir det mest spørsmål om hvem vi er og hva vi vil, siden grunnlaget for en kommunistisk samling langt fra er klart ennå. Men hvis nysgjerrigheten er et tegn på hvor mange som kan tenke seg å bli med på den nødvendige enhetsprosessen, er vi optimistiske.

Målet er altså et nytt kommunistisk parti. Mange vil si at tida har løpt fra den typen av organisering, at det bare er en overlevning fra forrige århundre?

De «mange» er i så fall i hvert fall ikke kommunister! Drivkreftene i samfunnet har ikke forandret seg, og kapitalismen er minst like rå som den alltid har vært. Arbeiderklassen trenger et organisert kommunistparti, og få vil vel i fullt alvor si at Rødt kommer til å bli et slikt parti, like lite som SV, Ap eller Attac for den saks skyld. Dette partiet kommer ikke til å lede oss verken til sosialismen eller til det klasseløse samfunnet, sjøl om dette er formulert et sted eller to i prinsipprogrammet. Verken den teoretiske forståelsen for nødvendigheten av det klasseløse samfunnet, veien dit eller organisasjonsmodellen er kommunistisk. Derfor ser vi at det er nødvendig å bygge opp noe nytt!

Vil dere videreføre praksisen med ”hemmelighetskremmeri” som Akp var berykta for?

– Jeg tror vi skal finne en sunn og hensiktsmessig form for sikkerhetspraksis. Det er ingen grunn til å tro at PST overvåker venstresida mindre enn før, og de tekniske mulighetene deres er mye mer avanserte enn på 70- og 80-tallet. En sikkerhetspraksis må alltid ta hensyn til hva som er mest hensiktsmessig, samtidig som den må gjøre det mulig for partiet å fungere hvis klassestaten bestemmer seg for å stramme skrustikka. Et parti uten sikkerhetspolitikk er intet verdt i en revolusjonær situasjon, da vil vi bli sittende i interneringsleirer. Men det er viktig å også påpeke at politikken vår alltid skal være åpent kjent.

Har dere noen internasjonale forbindelser? Og vil dere legge vekt på det framover?

– Både Revolusjon og Akp har mange og gode forbindelser med bevegelser og partier over hele verden. Dette skal vi bygge videre på. I land der kampen er mye hardere og staten bruker makt for å undertrykke, er det stor forståelse for hvor viktig det er å være organisert på ml-vis. Jeg vil tro de ryster på hodet over «samlingen» i Rødt, samtidig som de skjønner hvor fristende det er i et rikt og «fredelig» land som Norge.

Når tror du at et nytt kommunistparti vil bli virkelighet?

– Vi er forberedt på at det kan ta tid, selv om vi egentlig har veldig dårlig tid! Vi er opptatt av å ikke forhaste oss, samtidig som vi ønsker å unngå unødig tempotap. Først skal vi ha brede diskusjoner om grunnlaget, slik at vi vet at vi er enhetlige der det gjelder, så skal partiet bygges opp som organisasjon. Her har vi mye å lære av det som var ml-bevegelsen, samtidig som vi kan lære av feilene som ble gjort. Hvis du vil jeg skal gjette, vil jeg si at en partiliknende organisasjon kan være på plass til høsten eller i begynnelsen av 2008. Om du spør om når partiet har blitt stort og sterkt, avhenger det av at de som er kommunister tar sitt ansvar.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre