12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Hvitvasking.Det er en innbyrdes sammenheng mellom rasistattentater, rehabilitering av naziforbrytere, omskriving av Quislings rolle, tilbakeslaget for sosialismen og kapitalens krav om et sterkt, forent og sjølbevisst Europa.

I årevis har gammelnazistene verden rundt jobbet med å revidere historiepensum for perioden 1935-1945. Noen har gått så langt som til å blånekte for både jødemord og konsentrasjonsleirer. Så lenge den generasjonen som sjøl opplevde tyske støvletramp og hirdens heil og sæl utgjorde en politisk majoritet, måtte sjølsagt dette falle på steingrunn. Slik har det vært - fram til nå. Men frigjøringsårets parole «Aldri mer!» er i ferd med å forstumme, og ser ut til å forsvinne med den generasjonen som kjente okkupasjonstida og fascismen på kroppen.

Slippes inn i varmen

Nå er det ikke lenger Institutt for norsk Okkupasjonshistorie (INO), men «frittenkende» historieprofessorer og kulturradikalere som forklarende fører nazistenes gamle budskap i marken. Hans Fredrik Dahl og andre vil «nyansere» vårt Quisling-bilde. Vi får vite at Quisling i sin filosofiske eksentrisme hadde sine gode sider, mens Finlandskrigens frontkjempere var preget av en oppriktig idealisme. De ville jo redde Norge fra den bolsjevikiske trussel!  [...]

Offentlig og i fullt alvor drøftes det om ikke frontkjemperne fortjener å hedres med et offisielt minnesmerke. Det er ikke en gang lenger underforstått, men uttrykkes stadig mer åpent at nazistenes ugjendrivelige forbrytelser og "overslag" må sees i formildende lys av den tross alt massive innsatsen mot et enda verre system - inkarnert i Stalins røde Sovjetunion.

Også dette helt i tråd med påstandene til gammelnazistene og frontkjemperne, dvs. at de i fascistisk ideologi og krigsinnsats så det beste middel for å eliminere den bolsjevikiske fare i øst. ikke en gang i antikommunismens forrige glansperiode, dengang en McCarthy og en Haakon Lie briljerte, våget man å legitimere fascismen og nazismen på denne måten - heller ikke i de mest borgerlige kretser.

Annerledes i dag. Det faktum at det sosialistiske systemet kollapset blir brukt til å frakjenne det enhver legitimitet, og indirekte til å forsvare og begrunne fascismen. [...]

Fascismen er nå til vask og rens i historiebøkene, på universitetene i Europas storbyer, i massemedia. Det er borgerlig søppelgjenvinning i bredt omfang.

Utdrag av artikkel fra Revolusjon nr. 10, mai 1992

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre