onsdag 26 januar 2022

Religion og overtro var i en periode på defensiven, men øker nå sitt grep om millioner av mennesker.

Noen setter sin lit til usynlige makter …Kommunisters vei til å forstå verden har alltid vært den dialektiske materialismen. Den er beskrevet i et utall verker men det er stadig grunn til å hold den levende og oppdatere seg etter hvert som nye vitenskapelige oppdagelser bekrefter eller tilfører filosofien nye elementer.