torsdag 3 desember 2020

«Mennesker har alltid vært tåpelig ofre for bedrag og selvbedrag i politikken, og det vil de fortsette med å være inntil de har lært å skue interessene til den ene eller andre klassen bak alle moralske, religiøse, politiske og sosiale fraser, erklæringer og løfter.»

Lenin, Marxismens tre kilder og bestanddeler (1913).