onsdag 26 januar 2022

Nr 34 mars 2007

Revolusjon nr 34
utkom i mars 2007

med eget jubileumsbilag

Les i bladet eller last ned (nedlasting fra Scribd krever registrering)

Hent jubileumsbilaget

Resten av bladet

AV INNHOLDET I DETTE NUMMER

REDAKSJONELT

 • Leder: Ubalansert terror
 • Kommentar: Samling om reformismen

FAGLIG

 • Faglig kommentar: Et «fornuftig» mellomoppgjør
 • Underleder: «LO avblåser lønnsfesten»
 • Aksjon forsvar AFP
 • Verden har aldri hatt så mange arbeidsløse

EU

 • Foreløpig delseier i kampen mot tjenestedirektivet: LO krever utsettelse
 • OECD skryter av finansministeren

IMPERIALISME OG MOTSTAND

 • SV sitt spel i regjering har blodtappa Fredsinitiativet
 • Skoleungdom og HV til tjeneste for NATO
 • Norsk imperialisme smører maskineriet
 • Kina flytter fram posisjonene
 • USA pøser nye milliarder inn i krigsmaskineriet
 • Strategisk forvirring om Irak
 • Vil ha rakettskjold i Polen og Tsjekkia
 • - Kvinnene i Irak lever i et helvete

TEORI OG HISTORIE

 • Hugo Chavez og «det 21. århundrets sosialisme»
 • SV noe «helt nytt»? Fra Røde Fane 1974
 • Sitatet: Enver Hoxha om partiiet og alliansepolitikk

JUBILEUMSBILAG

 • 20 år med tidsskriftet Revolusjon!
 • Dette sier våre lesere
 • Tålmod og vilje – jubileumsintervju med redaktøren

DEN INTERNASJONALE ML-BEVEGELSEN

 • Brasil vertskap for det XII. plenumsmøtet
 • Resolusjon om situasjonen i Midtøsten
 • De spanske kommunistene har gjenreist partiet!