tirsdag 24 mai 2022

Nummer 29 utkom høsten 2004
Nummer 29 utkom høsten 2004
og inneholder blant annet disse artiklene:

  • 1905-2005: Om hundreårsjubileet for unionsoppløsninga
  • Motstanden vokser i Irak!
  • Skuespillet om maktovergangen i Irak
  • De fattiges regjering (leder)
  • Heis(er) kampfanen - om heismonørstreiken mot sosial dumping
  • EU vil feste grepet
  • Tysk kapitalmakt på offensiven
  • Hva skjer i Elfenbenskysten