tirsdag 28 juni 2022

Nr 25 - høsten 2002 Revolusjon nr 25 utkom høsten 2002 og inneholder blant annet disse artiklene:

 • Ondskapens aksemakter (leder)
 • License to kill (underleder)
 • Kan verden leve med staten Israel?
 • Det er ikke nødvendigvis størrelsen det kommer an på
 • Masseoppsigelser for monopolprofitt
 • Sosialdemokratiet forsvarer systemet
 • Snylterkapitalisme og aksjespekulasjon
 • Derfor trenger USA krig
 • USA krever at Norge deltar i krig mot Irak
 • Nye påskudd for krig
 • Vi er ei dagsavis for arbeiderklassen, ikke for «venstresida»
 • Femti år etter Stalins død
 • Sovjetunionen ved skilleveien
 • Tette bånd mellom nazistene og statsapparatet
 • Hamma Hammami satt fri
 • Nå haster det hvis du vil se mappa di
 • POT og e-tjenesten logger nettet
 • 30 år siden folkets nei

Alle artikler ligger ikke ute på nett.

Last ned denne utgaven av bladet i pdf-format.