21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kpmlflagg1Kulturarbeidarar organisert i Creo, Fagforbundet og NTL har vore i streik sidan 3 september. No er i alt 805 tekniske og administrative kulturarbeidarar ved 15 ulike teatre og orkestre over heile landet i streik for ein rettferdig, kjønsnøytral og livslang pensjon.

Støttefråsegn frå KPml

Arbeidsgjevarsida i konflikten freistar løpa frå forsikring gitt ved overgang frå offentleg tenestepensjonsordning i 2016, om at ny pensjonsordning skulle vera livslang og utan faktisk skilnad mellom kvinner og menn, og freistar no istaden tvinga gjennom ein innskotspensjon. Ved ei innskotspensjonsordning er det dei tilsette som sit med heile risikoen, både når det gjeld avkastninga ved eventuelt børsfall, og om pensjonen varar heile livet ut.

Konflikten har vorte ytterlegare skjerpa ved at arbeidsgjevarane har organisert streikebryteri ved seks av kulturscenene som er i streik.

Kulturarbeidarane kjempar ein kamp for ei kollektiv, livsvarig og like god pensjonsordning for kvinner som for menn.

Slik er kulturarbeidarane sin kamp viktig ikkje berre for eigen sektor, men for alle som kjempar for ei god og rettferdig pensjonsordning.

KPml vil uttrykke full støtte til kulturarbeidarstreiken. Vi vil oppmoda til å delta i støttemarkeringar for streiken, og til at publikum held seg vekke frå framsyningar og konsertar ved dei aktuelle scenene så lenge streiken pågår.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre