17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Lars Borgersrud taler på festmøtet for Oktoberrevolusjonen i 2017.Lars Borgersrud er historiker.
Bildet er fra hans tale på festmøtet for Oktoberrevolusjonen i 2017.
Braanens forsøk på å forklare Steigan- og Andresens grums med en slags kommunistisk tradisjon av historiske feilvurderinger, er svært søkt, skriver Lars Borgersrud.

Bjørgulv Braanen skriver i Klassekampen 12. april at det «er vanskelig ikke å se likhetstrekk mellom NKPs feilslåtte analyse i 1940 og Steigan- og Andresen-miljøenes syn på Ukraina-krigen i dag».

Det kan være grunn til advare mot å bruke historia som argument. NKPs feilslåtte politikk i aprildagene 1940 hang sammen med hvordan partiet tolket Sovjetunionens politikk under paktperioden 1939–41.

Det er også grunn til å minne Braanen om at det ikke var uten grunn. 8. april var to invasjonsflåter i sjøen på vei til å gjøre landgang i Norge. Den tyske er velkjent og trenger ingen kommentarer. Men at den britisk/franske invasjonsflåten skulle besette Stavanger, Bergen, Trondheim og Narvik og videre til Nord-Sverige og Finland, blir lett glemt. Det ville kunne ført til krig mellom Storbritannia og Sovjetunionen og lagt grunnlag for en britisk-tysk allianse mot Sovjet. Det kunne ha gitt en annen utgang på verdenskrigen.

Det hører til bildet at NKP i Troms, utenfor tyskernes rekkevidde, oppfordret til militær motstand. Det hører også til bildet at det fantes en annen kommunistisk organisasjon i Norge, nemlig sabotasjeorganisasjonen kalt «Osvald-gruppa», som tok opp kampen fra første stund. De skapte «panikkdagen» i Oslo 10. april, slik at mange kunne komme seg ut av byen og mobilisere. Deretter dro de ut av byen for å slåss i de væpnede styrkene.

Det hører også med i bildet at tyskerne allerede 14. april fant mer enn villige samarbeidspartnere da de trengte en motregjering, og de kom ikke fra de bitte små NKP-miljøene. Partiet ble forbudt 16. august, før alle andre.

Etter mitt syn er Braanens forsøk på å forklare Steigan- og Andresens grums med en slags kommunistisk tradisjon av historiske feilvurderinger, svært søkt. Han bør heller konsentrere seg om hvorfor Klassekampen først nå tar opp hva disse kretsene står for. For eksempel satt Braanen helt stille i båten da jeg, en «gammelkommunist», tok opp Steigans lefling med «Røde luers» demonstrasjoner mot koronatiltaka sammen med nynazister i Klassekampen 8. og 12. februar i fjor. Avisa lot tvert imot Steigan få markedsføre sine synspunkter i avisa med kronikk og intervju uten den minste kritiske oppfølger.

Innlegg i Klassekampen 19. april 2022. Gjengitt med forfatterens tillatelse.

 
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre