21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

NKS tek avstand frå RU-leiinga sitt opne brev til Blitz i samband med demonstrasjonen mot Nato-toppmøtet i Oslo 26. april.

I brevet som er publisert i Dagsavisen 25. april, sprer RUs leiar, Mímir Kristjansson, rykte om Blitz og deira planar før demonstrasjonen utan å ha prov for rykta. I staden for å snakka med dei det gjeld, nyttar RU-leiaren borgarpressa som kanal for synspunkta sine. Dette skaper store problem for både RUarar og andre som arbeider i desse miljøa.

Me kan ikkje vera kjende med å dolka nære allierte i ryggen på dette viset. Det er gjerne på sin plass med ein debatt om valdsbruk og militante haldningar, men RU og Mímir Kristjansson gjer ikkje tilhøva lettare på ytre venstre med brevet sitt. Me skammar oss over at Raud Ungdom er ein del av den same historiske tradisjonen som oss, og oppmodar RU-leiaren om å leggja seg flat andsynes Blitz og eiga partileiing.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre