21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Debatten mellom Jonas Bals og Jan R. Steinholt om fascismens vesen og hvilke krefter som kan og må bekjempe den, har pågått i Klassekampens spalter i høst. Dette er Steinholt sitt innlegg 31. oktober 2023.

Jeg noterer at Jonas Bals velger å neglisjere min appell om å styrke den antifascistiske fronten på arbeiderbevegelsens egne premisser (Klassekampen 26. oktober). Han gjentar i stedet sitt narrativ om at kommunistene i mellomkrigstida «kavet i sin analyse» av hva slags kraft fascismen utgjorde, og hvem som var hovedmotstanderen.

Generalsekretær Dimitrovs beretning til Kominterns 7. kongress i 1935 gir ikke grunnlag for tvil eller «kav». Beretninga er en grundig analyse av hva slags kraft fascismen utgjorde (og utgjør), og av hvordan den må bekjempes gjennom kampenhet mellom kommunister, sosialdemokrater og andre demokratiske krefter. Den tar også et oppgjør med dogmatikere i kommunistenes egne rekker.

Komintern-lederen påviste sammenhengen mellom økonomisk krise, opprustning, krig og fascisme. Han sa blant annet: «De imperialistiske kreftene forsøker å velte byrdene av hele krisa over på det arbeidende folkets skuldre. Til det trenger de fascismen. De forsøker å løse markedsproblemene ved å slavebinde de svake folkene, ved å forsterke undertrykkelsen av koloniene og ved å dele opp verden på nytt ved hjelp av krig. Til det trenger de fascismen

Når hele «venstresida» på Stortinget stemmer sammen med høyrepartiene for 75 milliarder til våpen og krigsbidrag til Ukraina, samt for dobling av det norske forsvarsbudsjettet, gir det ubehagelige assosiasjoner til 1914, da de fleste partiene i Den andre internasjonale stemte for imperialistiske krigsbevilgninger. Den gangen var Belgia offerlammet og påskuddet. I dag er det Ukraina. Fascismen feide som kjent over Europa i kjølvannet av første verdenskrig.

 

  Oversikt over debattinnleggene fra Bals og Steinholt. Utgangspunkt for debatten er Bals' kronikk 23. september (nederst i oversikten).

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre