fredag, 06 12 2019

Komiteen for et fritt Irak har sendt følgende åpne brev til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet:

Ni spørsmål til det «rød-grønne» regjeringsalternativet om Irak

Mange har forventninger til et politisk skifte ved høstens valg, og dermed til Ap/SV/Sps rød-grønne regjeringsalternativ, også kalt Solidaritetsregjering.

Vi i Komiteen for et fritt Irak er spesielt interessert i om dette regjeringsalternativet vil stå for en annen freds- og utenriksspolitikk enn den sittende regjeringen. Spesielt om det vil bli en annen politikk i forhold til okkupasjonen av Irak.

Derfor ber vi det rød-grønne alternativet svare på noen enkle spørsmål som opptar oss og flere fredsengasjerte mennesker i Norge:

 • Vil ei solidaritetsregjering motsette seg enhver videre norsk delaktighet i den ulovlige okkupasjonen  av Irak?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering avslå enhver forespørsel om utlån av forhåndslagret materiell til bruk mot befolkningen i Irak?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering utvetydig fordømme USAs daglige overgrep mot irakerne, og i særdeleshet myrderiene i Falluja?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering kreve at USA og de øvrige okkupantmaktene umiddelbart trekker seg ut av Irak?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering kreve at Bush, Rumsfeld, Blair og øvrige politisk ansvarlige stilles for en krigsforbryterdomstol?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering kreve at USA og deres medskyldige betaler krigserstatning til det irakiske folket?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering bryte alle forbindelser og kontrakter med kollaboratørregimet i Den grønne sonen i Bagdad?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering tydelig anerkjenne at et okkupert folk har rett til å gjøre motstand, og avvise forsøkene på å kriminalisere solidaritetsarbeid med motstands- og frigjøringsbevegelser?
 •  
 • Vil ei solidaritetsregjering stå opp for internasjonale solidaritetsverdier i tråd med punktene ovenfor, selv om det skulle medføre press og trusler fra allierte stormakter som USA?

Dette er ja- eller nei-spørsmål som vi går ut fra er enkle å svare på for de som vil lage et regjeringsalternativ som vil bygge på solidaritet, fellesskap og samfunnsansvar globalt og hjemme i Norge.

Image for Komiteen for et fritt Irak

J. R. Steinholt

18. august 2005

 

Legg til kommentar

Vi oppfordrer til debatt og kritikk, men hold deg til saka og unngå personangrep.


Sikkerhetskode
Vis ny kode