fredag 7 august 2020

– Et lite, men viktig, skritt nærmere et nytt kommunistisk parti, oppsummerer Kommunistisk plattform.

Kommunistisk plattformKommunister med forskjellig bakgrunn og et aldersspenn fra 19 til 69 deltok på seminaret som Kommunistisk plattform (KPml) avholdt et sted på Østlandet.

Det ble et nyttig og framtidsorientert seminar med bra oppslutning og god diskusjon. Hovedtemaer var utviklinga av og framtidsutsiktene til det nye partiet Rødt, og metodene og prinsippene for gjenreising av et kommunistisk parti i Norge. Siste del av seminaret dreide seg om veien videre for en partiforberedende enhets- og samlingsprosess, der en konkret handlingsplan ble skissert og lagt fram til debatt.

  • Les hele på kpml.no - der også flere av innledningene på seminaret er lagt ut.