lørdag 29 januar 2022

Nei til Tjenestedirektivet. Bildet er tatt 1. mai 2007. Foto: Revolusjon Næringsminister Dag Terje Andersen har gitt forskningsstiftelsen FAFO hovedoppdraget med å utrede konsekvensene av tjenestedirektivet, etter at han er blitt presset av LO, Nei til EU og andre til å iverksette slike utredninger.

– FAFO blir å sammenligne med en som to år før en ny bil kommer på markedet erklærer at den er feilfri, hvorpå den samme mannen blir satt til å finne ut om bilen har feil og mangler etter at den har kommet, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen. Valget av FAFO som utreder betyr at alle som er kritiske til direktivets konsekvenser må vurdere Andersens skjønn i saken.

– Det er helt utrolig at Andersen velger FAFO – den kanskje minst nøytrale aktøren i kampen om tjenestedirektivet i Norge. Det er en ren provokasjon, sier Olaussen.

Parallellutredning

–  Dette kan f.eks. bety at det må gjennomføres parallelle konsekvensutredninger, der folk med et mer kritisk syn på direktivet slipper til. FAFO-utredninga vil ikke ha tilstrekkelig legitimitet. Konklusjonene er forhåndsbestemt – og kanskje også forhåndsbestilt? spør Nei til EU-lederen og varsler at kampen om direktivet blir en hovedsak for Nei til EU i året som kommer.

–  Vi kommer til å søke mange allierte, ikke minst i fagbevegelsen, foran dette slaget, sier Olaussen, som viser til bl.a. Fellesforbundets entydige krav om å bruke veto mot tjenestedirektivet. Andersen burde ha lært av alle smellene han har fått hittil i kampen om tjenestedirektivet, og vært mer lydhør overfor kritikerne enn å velge provokasjonen FAFO til å foreta den viktige utrederjobben.

Pressemelding fra Nei til EU 9. januar 2007