onsdag 26 januar 2022

Det tok halvannet år før FNs forrige generalsekretær Kofi Annan evnet å si i klartekst at den USA-styrte angrepskrigen mot Irak i mars 2003 var illegal og i strid med FN-pakten. Men i forhold til etterfølgeren sørkoreanske Ban Ki-moon, er Annan for regelrett USA-kritiker å regne.

Ban Ki-moonI et intervju med Frankfurter Allgemeine Zeitung den 9. juli presterer Ban Ki-moon blant annet å si følgende:
«De forente stater spiller hovedrolla i koalisjonsstyrkene i Irak. Det har avkrevd USA mange offer. Ingen kan bestride at Amerika har spilt en betydelig rolle i stabiliseringa av Irak. Vi må vite å verdsette dette bidraget fra USA sin side og ofrene som er forbundet med det. Hvordan amerikanerne vil videreutvikle sitt militære nærvær og sin -strategi vil de selv avgjøre, i tett samråd med koalisjonsstyrkene. I dette er ikke FN direkte delaktig.»

FNs generalsekretær, den som mer enn noen skal vokte FN-pakten og irettesette dem som krenker den, velger i stedet å hylle den staten som mer enn noen annen har krenket og vanæret pakten ved å gå til ulovlig krig mot en suveren stat. Denne åpenlyse omfavnelsen av århundrets største krigsforbrytelse har avstedkommet hakeslepp sjøl blant Vestens logrende NATO-journalister.

Men Bans uttalelse er intet feilgrep eller forsnakkelse, sjøl om han da han ble tatt i ed før nyttår lovte å være en brobygger og en god leder for et «dynamisk og modig FN». Allerede i januar forsvarte Ban den barbariske henrettelsen av president Saddam Hussein, skjønt FN offisielt sier seg å være motstander av dødsstraff. Og i mars nektet han å møte den legitimt valgte palestinske statsminister Haniyeh fra Hamas – en boikott som var iscenesatt av USA og Israel.

Der Kofi Annan var unnvikende og krypende, opptrer Ban Ki-moon som om han var pressetalsmann for Det hvite hus. Men så er jo også Sør-Korea halvt okkupert av den amerikanske imperialismen.

Artikkelen er opprinnelig publisert på sidene til Komiteen for et fritt Irak

Trykt som debattinnleg i Klassekampen 31. juli 2007,