21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

hercules c130

Rødt sin langtidsplan for forsvarssektoren er sørgelig lesning for oss som ønsker fred. Det som gjør den enda verre er partileder Moxnes sin begrunnelse.

Moxnes gjør det klart at Rødt mener det norske forsvaret har til oppgave å stanse en russisk invasjon av Norge. Kritikken av Russlands invasjon i Ukraina stiller vi oss bak, men ikke når Moxnes tordner videre med at det er den som «har vist at den sikkerhetspolitiske arkitekturen ikke har vært i stand til å forhindre imperialistisk krigføring fra stormakter». Hele etterkrigstiden er jo smekkfull av imperialistiske kriger, fra Koreakrigen til krigene mot Irak, Afghanistan, Libya og så videre. Flere av disse har den norske staten vært en flittig deltaker i, og det er Moxnes åpenbart klar over siden han sier utenlandsoperasjonene har svekket Norges nasjonale forsvarsevne.

Det Moxnes ikke reflekterer over er at Norge gjennom sin kapitaleksport er en ivrig aktør i den vestlige imperialistiske arkitekturen som uunngåelig fører til krig. Denne kapitaleksporten og næringslivsinteressene i utlandet er hva det norske forsvaret er innrettet på å forsvare. Den oppgaven er vel stor for både det norske forsvaret og flere av de andre mindre vestlige imperialist-landene. Derfor skjer krigføringen under NATO-paraplyens beskyttelse. Det følger med en forpliktelse om å delta i krigene som USA og andre førende NATO-land kaster seg inn i.

Rødt er på den ene siden tydelige på at de ønsker at Forsvaret skal forsvare norsk territorium framfor å delta i utenlandsoperasjoner. På den andre siden skriver Moxnes at « …. Utenriks- og forsvarspolitikken (må styres), ut fra hva som tjener norske interesser samt fred og sikkerhet globalt». Han har tydeligvis tilegnet seg den norske imperialistiske retorikken.

Hva som tjener norske interesser globalt, vil vel handle om slikt som oljefondets investeringer i ukrainsk jordbruk eller Equinors investeringer utenlands. Selvsagt vil det norske forsvaret bli brukt til å forsvare disse investeringene uansett hvor mange forbehold Rødt måtte ta. Disse forbeholdene har enda mindre troverdighet når Rødt støtter økte rustningsbudsjetter og gigantiske 75 milliarder i «hjelp» for å forsvare (norske interesser?) i Ukraina.

Hver krone ekstra til det norske forsvaret betyr en krone ekstra til NATOs militærapparat og til mer imperialistisk krigføring

Når Moxnes skriver «Nato-medlemskapet bør heller ikke være til hinder for at Norge foretar selvstendige vurderinger i utenriks og forsvarspolitikken» blir det virkelig naivt. Har han ikke fått med seg at forsvaret er nøye vevd sammen med NATO, at det er NATO-offiserer på norske fregatter, kommandosentre og at USA er tildelt baser i Norge der de har stående styrker utplassert? Slik er det i alle fall, og da betyr hver krone ekstra til det norske forsvaret en krone ekstra til NATO’s militærapparat og til mer imperialistisk krigføring. Rødt sine fem utopiske veivalg tilslører bare virkeligheten og ønsket om mer penger til forsvaret betyr bare mer penger til krig og imperialisme. Første steg for at Norge skal kunne føre en selvstendig forsvars- og utenrikspolitikk må være utmelding av NATO. Den dagen det blir aktuelt blir det mer interessant å diskutere mot hvem og med hva Norge skal forsvares.

En sosialistisk politikk innebærer solidaritet mellom arbeidere i alle land, mot imperialismen og «våre» nasjonale borgerskap. Det handler om å bekjempe krigspolitikken og en vanvittig opprustning som arbeiderklassen betaler prisen for i form av inflasjon, velferdskutt og økte skatter. Det handler om å redusere borgerskapets voldsmakt og svekke deres evne til å undertrykke arbeiderklassen i andre land så vel som i sitt eget.

Hvis Rødt vil ha et virkelig nasjonalt folkeforsvar, bør partiet foreslå allmenn bevæpning og våpenopplæring i regi av fagforeningene på alle arbeidsplasser. Det er et av elementene i forsvaret av et framtidig sosialistisk Norge, et forsvar som ikke kan tuftes på dagens reaksjonære strukturer, men som må bygges opp på ny for å møte truslene fra borgerskapet i inn- og utland.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre