mandag 16 mai 2022

Bare uker etter at den inntok regjeringstaburettene, knuser den rødgrønne koalisjonen forventningene til de som festet lit til «ny kurs»-retorikken. I forhold til statsbudsjettet er det «handlingsregelen» for bruk av petroleumsfondet og NATOs handlingsregler som gjelder.

Da Jens Stoltenberg delte ut regjeringskortene sørget han for at SV ville sitte med svarteper for gjennomføringa av sosialdemokratiets politikk. Så langt har han lyktes over all forventning.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har i løpet av noen dager klart å forsure klimaet dramatisk – iallfall i forhold til miljøvernorganisasjonene, som alle har stemplet henne som «miljøpingle». og som et viljeløst redskap for oljeselskapene. F-16 til ISAF og OEFSV-ere som fortsatt tar fredsengasjement og NATO-motstand på alvor så seg nødt til å demonstrere mot sin egen regjerings vedtak om å sende en F-16 skvadron til Afghanistan.
Det justerte forslaget til statsbudsjett som finansminister Kristin Halvorsen la fram den 10. november har ikke gjort det lettere, verken for SV-ere eller for folk flest.

Skatt for fattig og rik

Rett skal være rett. De mest arbeiderfiendtlige endringene i Arbeidsmiljøloven blir reversert. Regjeringa vil også innføre visse lettelser for de arbeidsløse og fattige, og gi mer til kommunene. Til gjengjeld har den opprettholdt økningen av matmomsen fra 11 til 13 prosent, noe som mer enn oppveier «fattigdomstiltaka»…

De rød-grønne har gitt inntrykk av at nå skal de rike endelig betale skatt. Men det eneste som skjer er at skattelettelsene til de rike blir noe mindre enn i Bondeviks opplegg. Toppskatten blir redusert med 3,3 milliarder i 2006 i forhold til 2005, mens Bondevik-regjeringa foreslo lettelse på 5,6 milliarder. Denne «sosiale profilen» innebærer for eksempel at en som har lønnsinntekt på 200 000 kroner sparer 400 kroner i skatt (men betaler mer enn dette i økt matmoms), mens en som har 850 000 i lønn sparer 10 000 kroner!
Det blir heller ikke innført økt beskatning på utbytte. Også her blir Høyre-regjeringas opplegg ført videre.
I  frivillig sektor på kultur- og utdanningsområdet, opprettholder regjeringa flere massive kuttposter fra Bondevik-Foss – nok en gang totalt i strid med løfter som de tre partiene ga da de var i opposisjon.

30,6 milliarder til NATO-forsvaret

Den aggressive militærpolitikken blir videreført, men finsiktes mer mot Afghanistan og nordområdene – de to områdene som USA har pekt ut for flankestat Norge. «Regjeringen vil bevilge 30,6 milliarder kroner til Forsvaret i 2006. Det innebærer at det høye budsjettnivået som ble anbefalt av Bondevik II-regjeringen videreføres», skryter ‘Flertallsregjeringa’ i sin tilleggsproposisjon.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (DnA) og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kunne den 9. november fortelle Stortinget at F-16 fly igjen skal sendes til Afghanistan: «Flystøtte spiller en viktig rolle i NATOs styrkebeskyttelse. Dette er bakgrunnen for den anmodningen Norge har fått fra NATO om å bidra med 3-4 F-16 fly, samt nødvendige ressurser, for å støtte opp om et slikt bidrag. Flyene skal være i Afghanistan i tre måneder våren 2006. Regjeringen Bondevik la i sitt budsjettforslag for 2006 opp til at Norge skulle imøtekomme forespørselen. Den nye regjeringen stiller seg positiv til denne anmodningen», sa Gahr Støre.

Støtte til Enduring Freedom likevel…

SVs høyprofilerte «seier» på Soria Moria –  uttrekning av norsk deltakelse i og støtte til den reint nordamerikanske terroroffensiven Operation Enduring Freedom (OEF) – er det lite igjen av. Den nye krigsministeren Strøm-Erichsen forklarte for Stortinget at de norske F-16 jagerbomberne også kan «bistå» OEF, sjøl om de «egentlig» er underlagt ISAF (International Security Assistant Force).

«Fly under ISAFs kommando vil i nødssituasjoner kunne bli bedt om å bistå personell på bakken fra OEF. Dette kan være aktuelt i helt spesielle tilfeller hvor personell fra OEF er utsatt for angrep eller på annen måte er i en krisesituasjon. Denne ordningen er hjemlet i en generell avtale fra 2003 om gjensidig støtte mellom ISAF og OEF. Det er etablert praksis når det foregår mer enn én militær operasjon i et område at disse regulerer forholdet seg imellom i en avtale».

– En konsekvens av vår NATO-tilhørighet

Når det gjelder Irak, kunne utenriksministeren fortelle at Norge «fokuserer […] på opplæring relatert til sikkerhetssektoren utenfor landet. Vi vil fortsatt legge til rette for opplæring ved NATOs treningssenter ved Jåtta.
Når det gjelder norsk militært personell som tjenestegjør i NATOs kommandostruktur vil det ikke bli noen endringer. Slik deltakelse følger som en klar konsekvens av vår NATO-tilhørighet.»

Med andre ord: fortsatt norske militære i Irak i det omfang NATO bestemmer.

Utenriksministeren presterte også følgende gullkorn: «Samtidig må vi kunne glede oss over at folkeavstemningen om ny grunnlov 15. oktober forløp bedre enn ventet. Avstemningen ble gjennomført på en god og ryddig måte – av irakerne selv og med god støtte fra FN.» (sic!)

Ei avstemning som fant sted mens bombene haglet over det vestlige Irak, over et utkast som ble forandret etter at det var gått i trykken! Vi minner om at denne mannen kommer rett fra jobben som generalsekretær i Norges Røde Kors. Har han ikke hørt om fosforbombene som vår kjære «partner» USA bruker til å grille levende irakiske sivile?