mandag 8 august 2022

Alle er enige om at falske nyheter florerer. Uenigheten består i hvor de fremfor alt kommer fra.Holberg-seminaret tidlig i desember lot anerkjente journalister og «gravere» som John Pilger og Julian Assange få komme til orde. Det har fått det norske kommentariatet til å rase. Det er jo de som skal ha monopol på «sannheten».

Opp gjennom årene har vi stadig sett at pressen har bidratt til å legitimere imperialistiske kriger – enten gjennom direkte løgner eller gjennom utelatelser og fordreininger. Jugoslavia, Irak, Libya, Syria … i alle tilfellene har vi sett at presse og TV-kanaler har spilt rollen som USA-imperialismens klakører og pådrivere for norsk krigsdeltakelse «i solidaritet med våre allierte». De har for eksempel demonisert statsledere som USA og NATO ville kvitte seg med.

Hvem står bak «fake news»? Døm sjøl. Fra Holberg-debatten med blant andre John Pilger og Julian Assang

På årets Holberg-debatt, et årlig arrangement i regi av Universitetet i Bergen, var temaet «Propaganda, fakta og falske nyheter». Til en forandring hadde man invitert to virkelig annerledestenkende – Wikileaks-grunnlegger Julian Assange samt journalist og dokumentarfilmskaper John Pilger.

Begge rettet skarpe angrep på mainstream-medienes manipulasjon og krigshissing. Assange sa blant annet: «Vi vet alle at pressen blir brukt til å mobilisere nasjoner til ulovlige kriger, for eksempel.» Pilger påpekte at den vestlige opinionen på 1990-tallet ble manipulert til å svelge angrepet på Jugoslavia.

At disse to fikk snakke fritt falt de tilstedeværende journalistene fra Bergens Tidende og Dagbladet tungt for brystet. Etter arrangementet dro de tilbake til sine respektive tastaturer og hamret ned surmagede kritikker av innlederne, arrangørene og publikum(!). Arrangørene ble kritisert for at de ikke «korrigerte» eller motsa uttalelsene fra Assange og Pilger, innlederne ble beskyldt for å spre «falske nyheter» og konspirasjonsteorier, publikum ble bebreidet for at de ikke stilte kritiske spørsmål (noe de bedreviterske journalistene heller ikke gjorde).

BTs journalist refererer til en artikkel i The Guardian som insinuerer at Assange, Edward Snowden, Donald Trump og Vladimir Putin nærmest har inngått en uhellig allianse for å underminere «det liberale demokratiet».

Vi skimter Russland-skremselet både i BTs og Dagbladets kommentarer. BT-journalisten omtaler for øvrig Assange som «en paranoid og narsissistisk klovn som står i ledtog med Russland». Hvor er belegget for denne typen påstander? Hvor er kildekritikken?

Det borgerlige kommentariatet nøyer seg stort sett med å referere til hverandre.

Kommentator Anders Giæver følger opp i VG 10 desember. Med utgangspunkt i Hans-Erik Husby (Hank von Helvete) sitt utsagn: «Folk veit nå at de blir desinformerte av den etablerte pressen», hevder Giæver at mediekritikken er kommet over i «den sinnsyke fasen». Et symptom på denne ulykksalige tilstanden skal være at en russisk-vennlig idéhistoriker og NATO-kritiker som Bjørn Nistad i det hele tatt får komme til orde.

Påstander av denne typen er dessverre typiske for norsk presse. Mainstream-pressen er nesegrust ukritisk overfor utsagn som er i tråd med den borgerlig-liberale konsensus og NATOs interesser. Men når noen tar til motmæle skal de sables ned. Da er det visst fake news.