tirsdag 9 mars 2021

Den 16. desember melder Aftenposten, som i likhet med mange av de store internasjonale mediehusene har fått tilgang til store mengder Wikileaks-dokumenter, følgende:

«Flere navngitte – og anonyme – norske toppbyråkrater i Fors­vars­departementet og Utenriksdepartementet har gitt USA svært følsomme opplysninger om den rødgrønne regjeringens interne forhold.
Selv om USA er Norges viktigste allierte, viser flere møtereferater fra den amerikanske ambassaden at norske tjenestemenn har gått svært langt i å samarbeide med amerikanerne for å få den rødgrønne regjeringen til å forandre sin politikk, blant annet i forhold til Iran og Afghanistan.
[…]
FD-ansatte diskuterte med ambassaden hvordan forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen skulle få de rødgrønne til å sende spesialstyrker til Afghanistan.»

Det er slikt som i et normalt, suverent land ville blitt kalt forræderi og landssvik. I Norge er det i høyden «tjenesteforsømmelse», eller snarere overdreven tjenestiver.