28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Mullah Krekar har fått breie seg langt og lenge i intervju med Anders Magnus på NRK. Der gjentok han – forutsigbart nok – sitt mantra om at den som håner Profeten er en «krigende hedning» og må utslettes. Gjerne med eksplosiver, så lenge det ikke rammer uskyldige.

Samtidig understreket mullahen at det slett ikke er han personlig som gir drapsordre. Han bare svarer på direkte spørsmål, han, formodentlig på Allahs vegne, og driver altså ren salafistisk folkeopplysning. For dette er han nok en gang innbrakt av politiet og satt i varetekt.

Mullahen har åpenbart ikke lært seg kodespråket til krigsglade politikere. Eller kanskje han bare er litt tungnem, sånn i alminnelighet. For hadde Krekar latt seg integrere, ville han ha tatt til seg NATO-kodeksen for hvordan man framsetter trusler og oppfordrer til drap uten at det får rettslige følger av noen art.

Dersom UDI på et tidlig stadium hadde sendt Krekar på retorikkurs sammen med Jens Stoltenberg, Erna Solberg eller Anders Anundsen ville han kanskje formulert seg omtrent som følger: – For å verne om våre verdier kan det være nødvendig å utføre skarpe oppdrag. Utfordringen er å ta ut de som krenker disse verdiene uten at uskyldige sivile blir rammet.

Sånn kan det sies, mullah. Risikofritt. Bare spør Jens eller Erna.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre