torsdag 20 januar 2022

Klassekampen feiret sine 30 år som dagsavis med å utvide eiergrunnlaget.

kk_logo Toppene i Fagforbundet og den liberale eliten i forlagene Pax og Oktober er så tilfreds med Klassekampens «uavhengige» utvikling, at de har spytta inn seks millioner i frisk aksjekapital. For riktig å understreke båndene til sosialdemokratiet, ble Dagsavisens administrerende direktør Trude Husjord valgt som nytt styremedlem.

Avisa som i starten frontet klassekampen, gikk etter hvert over til å gjenspeile kampen mellom samfunnsklassene. De siste åra har spaltene vært fylt med intellektuelle refleksjoner høyt hevet over den primitive klassekampens sfære. Det som gjenstår er den offisielle avblåsning av klassekampen.

Synergieffekten av en framtidig avisfusjon kan bli formidabel. Når får vi se første nummer av Dagskampen, tro?