lørdag 22 januar 2022

… lyder den sensasjonelle overskriften som slår imot oss fredag 18. november. Endelig! I forvirret gledesrus over et snarlig revolusjonært oppsving på arbeidsplassene, var vi i ferd med å forkaste alt vi har ment om arbeideraristokratiet og sosialdemokratisk klassesamarbeid.

Helt til vi leste litt lengre ned i artikkelen, der det viser seg at LO går inn i Klassekampen som aksjonær.  – Dette er et håndslag og et tydelig signal om at LO setter pris på Klassekampen, sier LO-leder Roar Flåthen til avisa.

Det begynner å bli lenge siden Klassekampen sto lavt i kurs på Youngstorget.