onsdag 19 januar 2022

Etter fascistterroren den 22. juli fant Unge Høyre ut at slagordet de har lånt fra nazistene, «Lieber tot als rot», kunne være en smule upassende. Jakkemerker, flyers og T-skjorter med den norske oversettelsen «Heller død enn rød» ble derfor fjernet fra alle Unge Høyre-kontorer i landet.

Kampanjematerialet ble seinest brukt i valgkampen i 2009, men bygger på en gammel UH-tradisjon og kamp mot «kulturmarxisme».

«Forstår man ikke at Hitlers kamp er en kamp for hele den vesteuropiske kultur og sivilisasjon. Fordi vi forstår det er det vi følger ham med beundring og sympati. Vi vet at hans kamp er en del av vår kamp»....

erklærte Unge Høyre i 1933.

Destruert blir materiellet neppe. Vi tipper at det ligger noen lagerhauger rundt om på gutterommene til seinere bruk.

I mellomtida kan vi forsikre Unge Høyre – som har lang tradisjon for å støtte blodige aggresjonskriger mot folk som kjemper for frigjøring fra imperialismen – at det nå, som før, er langt bedre å være rød enn død.