onsdag 18 mai 2022

Varsler ny utflagging til sjøs.

Det som sjøfolka lenge har fryktet, kan nå bli alvor.700 jobber kan forsvinne i Color Line når regjeringa tillater rederiet å flagge til det internasjonale skipsregisteret NIS.Andre fergeselskaper, som DFDS, vil trolig følge etter.

Til nå har NIS-registeret vært forbeholdt skipsfart som ikke går i norsk kystfart. Andre fartøyer og fergetrafikk har vær henvist til det ordinære skipsregisteret NOR.

ESA med sak mot Norge

Overvåkingsorganet ESA åpnet i fjor sak mot Norge vedrørende fartsområdebegrensningene som gjelder for utenriksferger i NIS. ESA mener det strider mot EØS-avtalens krav om fri bevegelighet av tjenester at NIS-skip ikke får transportere passasjerer i fast rute mellom norsk og utenlandsk havn.

NIS er et «sosial dumping-register» som ble opprettet av Brundtland-regjeringa i 1987 for å tilfredsstille norske rederes krav om skatterabatt slik at de skulle flagge «hjem» fra bekvemmelighetsland som Panama, Liberia og Kypros. 

Ved å endre forskriften kan regjeringa åpne registeret for fergetrafikken i Skagerrak og Nordsjøen. Dermed tilfredsstiller de både ESA og Color Line. 

Dette vil i neste omgang true jobbene også  til mange svenske og danske sjøfolk på fergene. Også de vil sikkert bli erstattet med billig arbeidskraft fra for eksempel Asia. Danmark og Sverige har bare ett skipsregister. Rederier som Stena og DFDS kan nå fristes til å velge NIS.