mandag 8 august 2022

Papir- og celluloseindustrien blir systematisk avvikla, noe som får store virkninger også for hele skogs- og tømmerindustrien som får stadig større avsetningsvansker og transportkostnader.

Profitten rår

Tofte blir ikke nedlagt fordi det ikke er profitt å hente. Fabrikken gikk med overskudd siste kvartal. Tofte blir nedlagt fordi profitten ikke er stor nok for eierne.

Fantes det ikke kjøpere? Jo visst, og arbeiderne blei lenge holdt i ånde med forhåpninger om at nye eiere skulle overta. Men, som vi har sett før: Kjøperne finnes, men kapitalistene vil ikke risikere å selge «for billig» til potensielle konkurrenter. Det er i seg sjøl et bevis på at produksjonen ved Tofte kan være lønnsom.

Øker produksjonen i Sverige

For de svenske eierne er det mer lønnsomt å produsere i Sverige, der transportkostnadene er lavere og infrastrukturen bedre. Samme dag som Södra kunngjør nedlegging på Tofte, går de ut med pressemelding om at produksjonskapasiteten ved Södra Cell Värö skal økes fra dagens 425 000 tonn per år till 700 000 tonn masse per år.

Sånn er kapitalens hykleri og kynisme. Næringsminister Trond Giske synes det er trist … mens han toer sine hender og kan skylde på EØS-avtalen og kapitalens frihet til å skalte og valte med arbeidsplasser. Hva som er den praktiske forskjellen mellom næringspolitikken til Høyre/FrP og det såkalte rødgrønne alternativet, er ikke godt for arbeidsfolk å få øye på.

Stille i dørene

LO-ledelsen og de rødgrønne går stille i dørene, for Tofte demonstrerer tydelig at regjeringa er et underbruk av kapitalen og lojalt etterlever EØS-avtalen. Ikke akkurat en vinnersak i valgkampen. Bedriftens beslutning om nedlegging samtidig som ferien står for døra, er ganske sikkert også et trekk for å sikre seg i størst mulig grad mot protestaksjoner og faglig mobilisering.

Jens og Erna representerer forskjellige kapitalistiske regjeringsalternativet. Det virkelige skillet går mellom kapitalismen som system og sosialismen.

Ingen sikre arbeidsplasser under kapitalismen

Under kapitalismen eksisterer ingen sikre arbeidsplasser. Trygge jobber og planmessig industriutvikling til folkets beste er bare mulig under sosialismen, det vil si når arbeiderklassen har tatt statsmakta i sine egne hender.