mandag 8 august 2022

356 ansatte ved papirfabrikken Norske Skog Follum har fått oppsigelse i julegave. Fabrikken har i 140 år vært en hjørnesteinsbedrift på Ringerike. Nå har styret og bedriftsforsamlinga vedtatt nedlegging.

Follum fabrikker ved Hønefoss. Foto fra Wikipedia.Follum fabrikker ved Hønefoss. Foto fra Wikipedia. Creative CommonsMen slaget er ikke nødvendigvis tapt, dersom Follum-arbeiderne velger å møte styreleder Eivind Reiten & Co med klassekamp.

Viken Skog, som er storaksjonær i Norske Skog, la inn flere bud for å overta driften. Alle ble avvist. Norske Skog-sjefen Sven Ombudstvedt legger ikke skjul på at det er bedre å sende 350 arbeidsfolk ut i arbeidsløshet enn å slippe en ny konkurrent inn i papirmarkedet. Sånn er kapitalens logikk.

Og kapitalens rødgrønne næringsminister, Trond Giske, sier selvfølgelig at det er synd når arbeidsplasser forsvinner, men at regjeringa ikke kan hindre kapitalen i å gjøre som den vil.

Splitt og hersk

Argumentasjonen er til forveksling lik den som ble benyttet for seks år sida, da 379 arbeidere måtte gå ved papirfabrikken Union i Skien. Nå som dengang lyktes borgerklassen, med Fellesforbundet og LO-ledelsen som passive tilskuere, å sette foreningene ved de ulike papirfabrikkene til Norske Skog opp mot hverandre.

Ironisk nok var det Follums ansattrepresentant i bedriftsforsamlinga som i 2005 var utslagsgivende for nedleggingsvedtaket om Union, et vedtak som skulle «sikre» videre drift ved Follum. Men allerede i 2009 var de luftige løftene til Follum glemt, den ene papirmaskinen ble stoppet og 80 mann måtte gå.

«Aksjekursen til Norske Skog har gått opp med 48 prosent den siste måneden.»

Høsten 2011 er det foreningene ved Skogn og Halden som toer sine hender og håper at den rovgriske kapitalen skal gi dem en galgenfrist når Follum går dukken. Etter at planene om Follum-slakt ble kjent, har aksjekursen til Norske Skog gått opp med 48 prosent den siste måneden.

Papirmonopol og papirtiger

Norske Skog brukte Asiakrisa sist på 90-tallet til å slå seg opp som internasjonalt gigantmonopol gjennom oppkjøpsraid for lånte penger. Konsernet har fabrikker i 11 land i Asia, Australia, Latin-Amerika og Europa, sjøl etter å ha solgt seg ned de siste åra.

Siden 2003 har Norske Skog rasert mer enn 1200 industriarbeidsplasser i Norge – hvis nedlegginga av Follum går som planlagt i mars neste år. Da har antallet jobber i Norge blitt mer enn halvert i løpet av åtte år.

Slaget behøver ikke være tapt

Follum-arbeiderne står nå overfor valget mellom å akseptere at kapitalmakta gir dem et spark i magen etter å ha sugd ut merverdi i 140 år, eller de kan bestemme seg for å rette ryggen og gå til kamp for fabrikken og arbeidsplassene.

Gjør de det, for eksempel ved å gå til «ulovlig» okkupasjon av fabrikken, vil de fort få merke solidariteten fra hele arbeiderklassen. Den vil bli sterkere jo trassigere arbeiderne står opp imot kapitalen. I mellomtida må de vokte maskinparken som juveler, og for enhver pris hindre at bedriftsledelsen demonterer og selger ut teknologi og utrustning.