19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Aktivister omringer regjeringskvartalet med krav om at vindturbinene skal vekk. Foto: CC BY-SA RevolusjonAktivister omringer regjeringskvartalet med krav om at vindturbinene skal vekk. Foto: CC BY-NC-SA Revolusjon

Dette viser tydelig at staten ikke tar hensyn til sine egne institusjoner. – Full støtte til kravet om at vindturbinene må vekk fra samiske områder, sier Dagbjørn Skipnes fra KPml.

Høyesterett slo enstemmig fast i oktober 2021 at 150 vindturbiner på Fosen er ulovlig oppsatt. De befinner seg midt i et beiteområde for reinen. Vindparken bryter vernet av urfolks rettigheter slik disse er nedfelt i en FN-erklæring og i Grunnloven. 

Staten har likevel ikke iverksatt et eneste tiltak for å stanse menneskerettighetsbruddet. 

Etter 500 dager har samene og miljøaktivister fått nok. De har satt opp lavvoer og blokkert inngangen til Olje- og energidepartementet og andre departementer i protest. Staten har svart med inntauing av demonstranter og ilagt dem store bøter.

– Samenes rettigheter og naturen ofres til fordel for hensynsløs kraftutbygging på EUs premisser

– Dette viser tydelig at staten ikke tar hensyn til sine egne institusjoner, ikke en gang Høyesterett når domstolen en sjelden gang går staten imot. Samenes rettigheter og naturen ofres av en regjering som er mest opptatt av hensynsløs kraftutbygging på EUs premisser. Det er logisk at en klassestat er mest opptatt av å beskytte interessene til investorer i kraftbransjen, sier Dagbjørn Skipnes, talsperson for Kommunistisk plattform – marxist-leninistene (KPml). 

20230228 sameprotest2 1200pxSamer og miljøaktivister har i flere dager blokkert departementskontorer. Flere av dem ble innbragt midt på natta. Foto: CC BY-NC-SA Revolusjon

Han legger til at det begynner å bli et mønster at storting og regjering setter Grunnloven til side når den står i veien for monopolkapital og imperialistiske interesser. – Vi har sett det i energispørsmålet og ved opprettelsen av amerikanske baseområder, og nå også når det gjelder grunnlovsbestemmelsen om samenes rettigheter, sier Skipnes.

– KPml støtter kravet om at vindturbinene må vekk fra samiske områder. Marxist-leninistene støtter aksjonen fullt ut og oppfordrer de som kan til å protestere og vise sivil ulydighet inntil kravet er innfridd.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre