12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

baseavtale nei

Alle gode krefter trengs for å presse stortingspartiene til å stemme mot en avtale som er et brudd på norsk basepolitikk og norsk råderett i eget land. Stadig flere fra freds- og fagbevegelse slutter opp bak initiativet «Aksjon mot baseavtale mot USA». Møt opp foran Stortinget 8. desember hvis du kan!

Grunnlag for Aksjon mot baseavtale med USA

«Den forrige regjeringen har signert avtale med USA. Lovendringer rundt avtalen er lagt ut på høring med høringsfrist 8. desember. Den dagen høringsfristen går ut ønsker vi å gi et tydelig signal til nyvalgte stortingspolitikere om å si nei til avtalen. Vi oppfordrer folk til å la sin stemme bli hørt. Møt opp foran Stortinget 8. desember. 


Initiativet til denne demonstrasjonen er tatt av "Aksjon mot baseavtale med USA" som er et tverrpolitisk nettverk av flere fredsorganisasjoner og andre. 
Vi oppfordrer partier, fredsorganisasjoner, fagbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre til å slutte seg til. SI NEI TIL BASEAVTALE MED USA»

Avtalen bryter fullstendig med den norske basepolitikken. Den er dessuten mer enn tvilsom i forhold til Grunnlovens bestemmelser – både når det gjelder å avgi suverenitet over eget territorium og umyndiggjøring av norsk forsvarsmakt på egne øvingsområder. Hvis Senterpartiet som regjeringsparti ikke motsetter seg denne avtalen, er det umulig å ta partiets forsvar av det nasjonale sjølstyret alvorlig.

Les mer om baseavtalen og bakgrunnen for aksjonen:

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre