17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Fra demonstrasjonen mot NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.Fra demonstrasjonen mot NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.

Videre opptrapping av krigen i Ukraina står på dagsorden når utenriksministrene i NATO samles til et såkalt uformelt møte i Oslo 31. mai – 1. juni 2023. Anti-imperialister og fredsvenner samler seg til en demonstrasjon i regi av Stopp NATO og Fredsinitiativet 2022. 

NATO er et redskap for vestlig stormaktsdominans og rivalisering med Kina og Russland. Et redskap som skaper utrygghet for mindre nasjoner og en utrygg verden. Det er ikke et fredsbevarende prosjekt, men et imperialistisk redskap for stormakter, med USA i ledertrøya. Afghanistan og Libya er eksempler på land der NATO har intervenert, med fatale følger for disse landa. 

Slik har NATO vist at dersom en stat motsetter seg NATOs og USAs verdensorden, blir de styrtet. 

NATO legitimerer også bruk av atomvåpen gjennom å påberope seg førsteskuddsrett. NATO spiller en aktiv rolle i mer atomopprustning og ved å motarbeide at land som for eksempel Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. 

Prisen for krigspolitikken og krigsbevilgningene er det arbeidsfolk som betaler.

Vi krever Norge ut av NATO og fordømmer NATO sine planer for krig. Synliggjør NATO-motstanden på demonstrasjonen 31. mai!

Russland ut av Ukraina – Ingen NATO-eskalering!

  • Kommunistisk plattform – marxist-leninistene, KPML
  • Kampkomiteen
  • Revolusjonære kommunister

Markeringa finner sted kl. 18:00 på Eidsvolds plass, foran Stortinget.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre